Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zgłoszenie znalezienia rzeczy, odebranie zagubionej rzeczy

Zgłoszenie znalezienia rzeczy, odebranie zagubionej rzeczy

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Zgłoszenie znalezienia rzeczy, odebranie zagubionej rzeczy

Wydział:

Wydział Organizacyjny

Co powinienem wiedzieć?

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie miasta Gliwice i nie wiesz gdzie szukać sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

-> Wykaz rzeczy znalezionych

Do biura rzeczy znalezionych przyjmowane są do przechowywania rzeczy, za wyjątkiem:

 1. rzeczy znalezionych w budynkach publicznych (innych niż Urząd Miejski lub Ratusz) lub innych pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz w środkach transportu publicznego - znalazca zobowiązany jest wówczas oddać rzecz zarządcy budynku  albo zarządcy środka transportu publicznego; Po upływie 3 dni od otrzymania rzeczy zarządca przekaże ją do Biura Rzeczy Znalezionych;
 2. broni, amunicji, materiałów wybuchowych albo dowodu osobistego lub paszportu - znalazca zobowiązany jest oddać rzeczy (lub zgłosić znalezienie w przypadku materiałów niebezpiecznych) najbliższej jednostce organizacyjnej Policji.

Znalezienie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, świadectwa kwalifikacji należy zgłosić za pośrednictwem Biura Rzeczy Znalezionych lub bezpośrednio do Wydziału Komunikacji (sekretariat: III piętro, pokój 325) tel. 32-238-54-15.

Biuro Rzeczy Znalezionych może odmówić przyjęcia rzeczy znalezionej, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 zł (oprócz rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej). W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy znalazca może postąpić z rzeczą według swojego uznania.

Jeżeli znaleziono jedynie pieniądze, a ich kwota nie przekracza 100 złotych (lub równowartości tej kwoty obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia znalezienia pieniędzy), znalazca może postąpić z nimi wedle swojego uznania (nie ma obowiązku przekazania pieniędzy do Biura).

Kto może załatwić sprawę?

Każda z osób, która znalazła bądź zgubiła na terenie miasta Gliwice rzecz o określonej wartości z wyłączeniem rzeczy, o których mowa w pkt "Co powinienem wiedzieć?".

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W przypadku zawiadomienia o znalezieniu rzeczy lub oddawania rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych:

 1. Od ręki - przy kontakcie bezpośrednim.

Udzielanie informacji osobom poszukującym rzeczy znalezionych dokonywane jest:

 1. Przy ustnym zapytaniu - od ręki.
 2. Przy pisemnym zapytaniu - w terminie do 7 dni od dnia wpływu zapytania do Urzędu.

W przypadku wydawania rzeczy znalezionych:

 1. Termin do podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 1 rok i należy go liczyć od dnia doręczenia wezwania osobie uprawnionej do odbioru.
 2. W razie niemożności wezwania - termin dla podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 2 lata od jej znalezienia.
 3. Przy wydawaniu rzeczy znalezionej spisywany jest protokół wydania rzeczy.
   

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Protokół z postępowania w sprawie rzeczy znalezionej
 2. Dowód osobisty (przy przyjęciu rzeczy znalezionej i jej odbiorze).
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Oddanie rzeczy przez znalazcę nie podlega opłacie. 
Rzecz zostanie wydana osobie uprawnionej do jej odbioru po uiszczeniu przez nią kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Poszukiwanie zagubionej rzeczy:
Należy sprawdzić czy rzecz znajduje się w wykazie rzeczy znalezionych
-> podgląd wersji elektronicznej wykazu albo na tablicy ogłoszeń Biura Rzeczy znalezionych, znajdującej się w holu głównym budynku Urzędu Miejskiego bądź skontaktować się z pracownikiem Urzędu (tel. 32-239-12-13).

Krok 2
W przypadku odnalezienia rzeczy na liście rzeczy znalezionych lub na tablicy ogłoszeń należy zgłosić się wraz z dokumentem tożsamości do Biura Rzeczy Znalezionych, w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 343.

Krok 3
W Biurze Rzeczy Znalezionych należy:

 1. opisać zagubioną rzecz (przedmiot) oraz wskazać znaki szczególne,
 2. przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenie bądź opis widocznych środków zużycia).
 3. pokryć koszty przechowywania oraz utrzymania rzeczy, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej.


Znalezienie rzeczy:
Znalazca niezwłocznie zawiadamia Biuro o znalezieniu rzeczy. Znalazca może znalezioną rzecz dostarczyć do Biura Rzeczy Znalezionych mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 343 lub przechować samodzielnie do czasu znalezienia właściciela lub terminu przejścia na własność znalazcy. Możliwość samodzielnego przechowania nie dotyczy znalezionych pieniędzy oraz sprzętu/dokumentacji wojskowej.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Rzeczy Znalezionych
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Wydział Organizacyjny
III piętro, pokój 343
Tel. 32-239-12-13

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawę można załatwić listownie bądź elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
w przypadku gdy:

 • sprawa dotyczy zapytania o rzecz znalezioną,
 • znalazca wyłącznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy, decydując się samodzielnie ją przechować.
   

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2023 r. poz. 501),
 2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.).
   

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Kategoria sprawy:

OR - Biuro Rzeczy Znalezionych

Numer karty

OR.2/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Janik-Gajówka
Data wytworzenia informacji2020-07-30 06:05:33
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-30 06:05:33
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora ustawAlicja Białorucka08-12-2023 08:30:43
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach30-07-2020 06:05:33