Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zaświadczenie o lasach

Zaświadczenie o lasach

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Zaświadczenie o lasach

Wydział:

Wydział Środowiska

Co powinienem wiedzieć?

Zaświadczenie zawiera informację o objęciu bądź nieobjęcia gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu, lub objęcia bądź nieobjęci gruntu decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, o której mowa w art.19 ust. 3 ustawy o lasach.

Kto może załatwić sprawę?

Wnioskodawca lub pełnomocnik.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 7 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (otrzymany z banku lub wydrukowany z Internetu).
 3. Wzór pełnomocnictwa
  - w przypadku, gdy wnioskodawca wyznaczył pełnomocnika (wraz z dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie).
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Informacja o wymaganych opłatach skarbowych:
za wydanie zaświadczenia – 17 zł.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:

Opłata alternatywna:

17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

 Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia.

Krok 2
Wnieść opłatę.

Krok 3
Złożyć dokumenty na stanowisku Wydziału Środowiska w Biurze Obsługi Interesantów.

Krok 4
Odbiór zaświadczenia:

 • osobiście lub przez pełnomocnika (należy przynieść pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę),
 • za pośrednictwem poczty – jeśli taki sposób dostarczenia został wskazany we wniosku.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

W godzinach pracy Urzędu
Wydział Środowiska 32-238-54-60, Pokój 330 - III piętro

Tel. 32-238-54-60
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
(W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni).
Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
 2. Ustawa o lasach z dnia 28.09.1991 r.
   

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

SR - Zaświadczenie o lasach

Numer karty

ŚR.24/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Setnik
Data wytworzenia informacji2020-07-28 13:33:03
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 13:33:03
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska29-01-2024 13:11:05
2Aktualizacja formularzaAlicja Białorucka05-10-2023 09:33:40
3aktualizacja przepisówAlicja Białorucka14-08-2023 08:30:29
4aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska06-07-2023 13:40:50
5aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:01:04
6Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 13:33:03