Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Wykaz spółek z udziałem miasta Gliwice

Wykaz spółek z większościowym udziałem miasta Gliwice

  nazwa i adres spółki skład zarządu skład rady
nadzorczej
liczba posiadanych
 udziałów lub akcji
wartość
posiadanych udziałów
lub akcji  (w zł)
udział
w kapitale
spółki
(w %)
1 Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z .o.o.
44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11
Andrzej Tomal Adam Ciekański
Marek Sanecznik
Rafał Wróbel
131 807 65 903 500 100,00
2 Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z .o.o.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B
Krzysztof Kopania

Marek Bieniek
Rusłan Laszczowski
Grzegorz Kwitek     Dorota Masłowska Łukasz Dominiczewski

207 138 103 569 000 100,00
3 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Krzysztof Szaliński

 

Janusz Kotowicz
Dariusz Sowa Tomasz Misztal
Paweł Buchta
Wojciech Młotkowski

187 834 93 917 000 100,00
4 Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1
Waldemar Macyszyn

Janina Góral
Marta Tartanus-Oryszczak Tadeusz Pawliszewski

21 475 005 21 475 005 100,00
5 Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 199B
Magdalena Budny

Aleksandra Wysocka Robert Dopierała

65 248 32 624 000 100,00
6 Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37P
Agnieszka Olbrycht-Banach Krzysztof Zbrożek
Jarosław Jander
Ewa Weber
94 511 47 255 500 100,00
7 Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20
Przemysław Gliklich Bogdan Traczyk
Waldemar Macyszyn
Marek Kopała
3 203 533 160 176 650,00 99,98
8 Śląskie Centrum Logistyki SA
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28
Jerzy Zachara

Tadeusz Baj
Paweł Wac
Kamil Jedynak

309 561 30 956 100 77,78
9 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47

Adam  Ciekański

Joanna Ćwikła
Mariusz Świerczyński Krystyna Madejska-Karbownik
Agnieszka Dylewska
375 107 187 553 500 87,73
10 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150
Henryk Szary
Maciej Krawczyk

Tomasz Kulczycki  Miłosz Wolański
Stanisław Brytańczyk
Marek Wojtasik

78 041 39 020 500 83,53
11 Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej
sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16
Bogdan Traczyk Jerzy Łoik
Tomasz Włoczyk
Jan Sochecki Aleksandra Wysocka Andrzej Skowroński
745 672 652 463 000 93,47
12 Gliwicki Klub Sportowy Piast SA
44-100 Gliwice, ul. Okrzei 20
Grzegorz Bednarski Krystian Tomala
Grzegorz Jaworski
Zbigniew Kałuża
625 500 6 255 000 66,68
13 Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”
Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Konarskiego 18 C
Jan Kosmol

Bogusław Łazarz      Jacek Bialik
Marcin Czyż

2469 9 876 000 59,21

 

Wykaz spółek z mniejszościowym udziałem miasta Gliwice

  nazwa i adres spółki prezes zarządu

liczba posiadanych
udziałów lub akcji

wartość (w zł)
posiadanych udziałów
lub akcji
udział w kapitale
spółki (w %)
1 Remondis Gliwice sp. z o.o.
Gliwice, ul. Kaszubska 2
Piotr Lubos 5227 2 613 500 20,04
2 Katowicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna SA
Katowice, ul. Wojewódzka 42
Janusz Michałek 915 915 000 9,97
3 Walcownia Metali Nieżelaznych
„Łabędy” SA
Gliwice, ul. Metalowców 6
Krzysztof Rytel 3 221 819 193 309,14 1,44
           
           

 

Wydział Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Gliwicach prowadzi stały nabór ofert kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem miasta Gliwice.

Osoby spełniające wymogi formalne dla członków rad nadzorczych spółek z udziałem miasta Gliwice, określone w Zarządzeniu nr PM-1308/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 9 października 2019 roku w sprawie ustalenia „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem miasta Gliwice” oraz uchylenia Zarządzenia nr PM-5405/13 Prezydenta Miasta Gliwice z 5 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem miasta Gliwice” oraz Zarządzenia nr PM-4315/2013 z 12 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej [tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z zarządzenia nr PM-4495/2021 z 9 sierpnia 2021 roku], mogą składać swoje oferty w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach bądź w  siedzibie Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Fredry 6 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego (tel. 32 270-55-72 i 32 270-55-73). Dokumenty można także przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy boi@um.gliwice.pl lub na@um.gliwice.pl.

Wymagany kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki według załącznika nr 2 oraz oświadczenie członka rady nadzorczej spółki według załącznika nr 4 do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem miasta Gliwice, ustalonych Zarządzeniem PM-1308/19 można pobrać (wydrukować i wypełnić) ze wskazanego Zarządzenia.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Leszczyńska
Data wytworzenia informacji2020-08-28 06:40:21
Informację wprowadził do BIPKrzysztof Roczniak
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-28 11:51:25
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja ilości i wartości udziałów miasta GliwiceKrzysztof Roczniak22-04-2024 12:31:53
2aktualizacja wysokości kapitałów zakładowych SpółekKrzysztof Roczniak11-04-2024 09:49:47
3zmiany w składach rad nadzorczych PZO sp. z o.o. i PKM sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz08-04-2024 09:14:13
4aktualizacja składów organów spółekKrzysztof Roczniak02-04-2024 13:13:23
5rezygnacja członka rady nadzorczej PWiK sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz02-04-2024 08:29:16
6zmiana kapitału zakładowego ŚSM sp. z o.o. i zmiany językoweMagdalena Mickielewicz12-02-2024 12:01:30
7podwyższenie kapitału PEC – Gliwice sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz31-01-2024 08:22:30
8aktualizacja listy spółekKrzysztof Roczniak22-01-2024 15:43:40
9zmiana liczby i wartości udziałów w kapitale SM nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz28-12-2023 16:18:23
10zmiana w radzie nadzorczej Szpitala Miejskiego nr 4 w GliwicachMagdalena Mickielewicz19-12-2023 13:03:44
11aktualizacja danych dot. posiadanych udziałówKrzysztof Roczniak15-12-2023 09:08:43
12zmiana danych dot. ZBM II TBSKrzysztof Roczniak23-11-2023 09:09:17
13zmiana udziału w kapitale PWiKKrzysztof Roczniak08-11-2023 15:15:09
14aktualizacja kapitału zakładowego ZBM II TBSKrzysztof Roczniak08-11-2023 15:09:10
15zmiana udziału % w kapitale Technoparku GliwiceMagdalena Mickielewicz25-10-2023 09:04:20
16wpisanie powołanego członka RNKrzysztof Roczniak18-09-2023 15:06:50
17Zmiana adresu siedziby PZO sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz22-08-2023 15:34:28
18zmiany w składzie organów SpółekKrzysztof Roczniak16-08-2023 11:48:25
19zmiany w składach organów SpółekKrzysztof Roczniak08-08-2023 08:41:32
20Podwyższenie kapitału zakładowego w PWiK sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz07-07-2023 10:12:21
21Podwyższenie liczby posiadanych udziałów w ZBM II TBS sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz06-07-2023 15:21:06
22Podwyższenie kapitału zakładowego w ZBM II TBS sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz06-07-2023 14:58:14
23zmiana w składzie organuKrzysztof Roczniak05-07-2023 10:56:15
24korekta ilości i wartości udziałów/akcji posiadanych przez M. GliwiceKrzysztof Roczniak04-07-2023 13:09:11
25zmiany ilości i wartości udziałów/akcji posiadanych przez M. Gliwice, zmiany w organach SpółekKrzysztof Roczniak04-07-2023 12:37:18
26zmiana ilości i wartości udziałów Miasta w PWiK Sp. z o.o. w GliwicachKrzysztof Roczniak15-03-2023 12:25:53
27zmiana ilości i wartości udziałów Miasta w SM nr 4 w GliwicachKrzysztof Roczniak23-01-2023 11:12:06
28zmiana ilości i łącznej wartości udziałów PN-T Technopark GliwiceKrzysztof Roczniak18-01-2023 10:38:41
29Zmiany w dokumencieKrzysztof Roczniak31-08-2020 06:11:50
30Zmiany w dokumencieTomasz Bartel28-08-2020 11:59:35
31Zmiana statusu dokumentuTomasz Bartel28-08-2020 11:51:25
32Utworzenie dokumentuKrzysztof Roczniak28-08-2020 06:40:21