Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Portal Geodety

Portal Geodety

Portal geodety oparty jest na danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i przeznaczony jest do użytku branżowego. Usługa dedykowana jest tylko geodetom uprawnionym (wykonawcom prac geodezyjnych), umożliawia pełną obsługę wykonawców geodezyjnych w zakresie:

 • zgłoszeń prac geodezyjnych,
 • płatniości elektronicznej za zamawiane materiały zasobu poprzez BlueMedia, co umożliwia dostęp do zamawianych materiałów zasobu po wygenerowaniu danych przez system,
 • udostępnianie materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych,
 • składanie prac geodezyjnych w postaci elektronicznej zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi w geodezjiu i kartografii,
 • komunikacji z ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie zamawianych maeriałów zasobu czy też weryfikacji dokumentacji technicznej.

Za pośrednictwem usługi Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej prezentuje i udostępnia dane przestrzenne i opisowe w przeglądarce internetowej bez konieczności instalowania dodatkowego specjalistycznego oprogramowania.

Aktualnie prezentowane są dane:  

 • mapy zasadniczej rozumianej jako zbiorczy raport z bazy danych EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG,
 • mapy ewidencyjej (działki, budynki, użytki gruntowe, kontury klas bonitacyjnych, granice administracyjne);
 • mapy obiektów topograficznych jako raport z BDOT500 (odpowiednik dawnej nakładka sytuacyjnej K-1)
 • mapy sieci uzbrojenia terenu GESUT w rozbiciu na typ sieci (energetyczna, gazowa, wodociągowa, itd.)
 • mapy sieci projektowanych uzbrojenia terenu w ramach koordynacji dokumentacji projektowej
 • mapy zakresów prac geodezyjnych
 • mapy osnów geodezyjnych jako raport z BDSOG;
 • mapy rastrowe w postaci warstwy Ortofotomapy
 • mapy punktów adresowych

Usługa udostępniana jest bezpłatnie. W celu uzyskania dostępu do usługi należy zwrócić się e-mailem o przydzielenie dostępu do systemu informatycznego Urzedu Miasta Gliwice (SI) na adres e-mail: ge@um.gliwice.pl. W temacie maila należy podać "Dostęp do systemu informatycznego - wykonawca geodezyjny". W treści  maila podać dane podmiotu i osobę reprezentującą podmiot. Po otrzymaniu zgłoszenia drogą mailową Wydział Geodezji i Kartografii wszczyna procedurę przedzielenia dostępu do systemu informatycznego Urzędu Miasta Gliwice w zakresie  dostępu do "Portalu Geodety". Wykonawca geodezyjny zwrotnie otrzyma formularz zgłoszeniowy (formularz-uprawnieniaużytkownikawebewid.doc), który należy wypełnić elekronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Prawidłowo wypełniony formularz należy przesłać zwrotnie na adres email z którego korespondencja została wysłana. W oparciu o otrzymany formularz zostanie przygotowana umowa na dostęp do systemu informatycznego Urzędu Miasta Gliwice. Umowa jest przygotowana w formacie PDF i zostanie przesłana do wykonawcy w celu podpisania umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca zwrotnie przesyła podpisaną umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zwrotny adres email. Po otrzymaniu umowy zostają nadane uprawnienia i przydzieony zostaje dostęp do portalu geodety. Zwrotnie wykonawca geodezyjny otrzymuje podpisaną umowę ze stronu urzędu wraz z linkami umożliwiającymi instalację certyfikatu VPN oraz korzystanie z portalu geodety. Login oraz hasło dotępu do systemu Urzędu Miasta Gliwice w tym portalu geodety zostanie przesłany w sposób bezpieczny o czym wykonawca zostanie poinformowany na etapie przekazania podpisanej umowy ze strony urzędu. W celu zalogowania do "Portalu geodety" należy wykorzystać aplikację VPN, którą użytkownik otrzymał (pobrał za pośrednictwem otrzymanych linków) wraz z umową na dostęp do Systemu Informatycznego Urzędu. W celu uruchomienia usługi należy zainstalować darmowy Check Point Mobile i dokonać jego konfiguracji zgodnie z otrzymaną instrukcją. Procedura przyznania dostępu do systemu informatycznego Urzędu Miasta Gliwice trawa do 7 dni roboczych.

W przypadku wygaśnięcia certyfikatu VPN należy zwrócić się e-mailem o wystawienie nowego certyfikatu VPN na adres e-mail: ge@um.gliwice.pl podając dotychczasowy numer umowy na dostęp do systemu informatycznego wraz z loginem użytkownika. Certyfikat zostanie wystawiony niezwłocznie. Zwrotnie zostanie przesłany e-mail z instrukcją umożliwiającą pobranie nowego certyfikatu VPN.

Informacja dla wykonawców geodezyjnych w zakresie "Portalu geodety" dostępna jest pod nr telefonu:

 • 32-238-56-13
 • 32-239-13-39
 • 32-239-12-57

Link do usługi WebEwid - Portal geodety - portal jest dostępny tylko po podpisaniu umowy.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKrzysztof Kowalski
Data wytworzenia informacji2020-09-24 06:14:05
Informację wprowadził do BIPKrzysztof Kowalski
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-24 06:14:05
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuKrzysztof Kowalski23-03-2021 09:21:36
2Zmiana tytułu dokumentuKrzysztof Kowalski02-10-2020 10:42:17
3Utworzenie dokumentuKrzysztof Kowalski24-09-2020 06:14:05