Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Udział w programie Gliwicka Karta Mieszkańca

Udział w programie Gliwicka Karta Mieszkańca

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Udział w programie Gliwicka Karta Mieszkańca

Co powinienem wiedzieć?

 1. Użytkownikami programu Gliwicka Karta Mieszkańca mogą zostać osoby fizyczne, spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • osoby zameldowane na pobyt stały w Gliwicach,
 • osoby zameldowane na pobyt czasowy i rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w Gliwicach oraz deklarujące w zeznaniu podatkowym, że ich miejscem zamieszkania są Gliwice,
 • osoby rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w Gliwicach oraz deklarujące w zeznaniu podatkowym, że ich miejscem zamieszkania są Gliwice,
 • osoby od osiemnastego do dwudziestego piątego roku życia, zameldowane na pobyt czasowy w Gliwicach, które kontynuują naukę w Gliwicach, nie rozliczają podatku dochodowego od osób fizycznych w Gliwicach (brak dochodów) i pozostają na utrzymaniu rodziców / opiekunów posiadających prawo do korzystania z programu Gliwicka Karta Mieszkańca,
 • osoby do dwudziestego szóstego roku życia, zameldowane na pobyt czasowy w Gliwicach, które nie  kontynuują nauki i są zwolnione z odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • studenci zameldowani w Gliwicach na pobyt czasowy, którzy studiują na gliwickiej uczelni,
 • osoby przebywające w całodobowej placówce pomocy społecznej w Gliwicach,
 • osoby przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gliwicach.
   

Kto może załatwić sprawę?

 1. Wniosek o możliwość korzystania z programu Gliwicka Karta Mieszkańca można złożyć:
 • w przypadku osoby fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych – osobiście; osoba ta może również złożyć wniosek w imieniu dzieci własnych lub przysposobionych, przyjętych w ramach rodzinnej pieczy zastępczej (do osiemnastego roku życia) oraz współmałżonka zameldowanego na pobyt stały w Gliwicach lub rozliczającego z nim lub samodzielnie podatek dochodowy od osób fizycznych w Gliwicach,
 • w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – przez rodzica bądź opiekuna prawnego,
 • w imieniu osób przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – przez dyrektorów tych placówek.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 1.  W przypadku konieczności uzupełnienia brakujących danych lub dokumentów, osoba przyjmująca wniosek w formie elektronicznej lub papierowej poinformuje o tym fakcie wnioskodawcę do trzech dni roboczych od daty złożenia wniosku.
 2.  W przypadku prawidłowo złożonego wniosku, weryfikacja i aktywacja uprawnień do korzystania z GKM nastąpi do trzech dni roboczych od daty złożenia wniosku.
   

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie / przedłużenie / wydanie duplikatu / zablokowanie karty programu Gliwicka Karta Mieszkańca
 2. W celu weryfikacji konieczne będzie przedstawienie pracownikowi Biura Obsługi Interesantów następujących dokumentów:
 • osoby zameldowane na pobyt stały w Gliwicach – dokument tożsamości,
 • osoby zameldowane na pobyt czasowy i rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w Gliwicach oraz deklarujące w zeznaniu podatkowym, że ich miejscem zamieszkania są Gliwice - dokument tożsamości oraz pierwsza strona zeznania podatkowego za poprzedni rok lub zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy w Gliwicach,
 • osoby rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w Gliwicach oraz deklarujące w zeznaniu podatkowym, że ich miejscem zamieszkania są Gliwice - dokument tożsamości oraz pierwsza strona zeznania podatkowego za poprzedni rok lub zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy w Gliwicach,
 • osoby od osiemnastego do dwudziestego piątego roku życia, zameldowane na pobyt czasowy w Gliwicach, które kontynuują naukę w Gliwicach, nie rozliczają podatku dochodowego od osób fizycznych w Gliwicach (brak dochodów) i pozostają na utrzymaniu rodziców / opiekunów posiadających prawo do korzystania z programu Gliwicka Karta Mieszkańca - dokument tożsamości  i legitymacja szkolna / studencka wraz z oświadczeniem o pobieraniu nauki w Gliwicach lub potwierdzenie zameldowania lub odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w Gliwicach przez rodziców / opiekunów,
 • osoby do dwudziestego szóstego roku życia, zameldowane na pobyt czasowy w Gliwicach, które nie kontynuują nauki, a które są zwolnione z odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych - dokument tożsamości oraz informacja podatkowa o przychodach złożona w Urzędzie Skarbowym w Gliwicach,
 • studenci zameldowani w Gliwicach na pobyt czasowy, którzy studiują na gliwickiej uczelni - dokument tożsamości i legitymacja studencka wraz z oświadczeniem o pobieraniu nauki w Gliwicach,
 • osoby przebywające w całodobowej placówce pomocy społecznej w Gliwicach - dokument tożsamości oraz zaświadczenie dyrektora placówki,
 • osoby przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gliwicach - dokument tożsamości oraz zaświadczenie dyrektora placówki.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Karta jest wydawana bezpłatnie.
 2. Wydanie duplikatu karty plastikowej podlega opłacie w wysokości 20,00 zł za każdą kartę.

Wpłaty za wydanie duplikatu karty plastikowej należy dokonać w  opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21 (na parterze, w Biurze Obsługi Interesantów). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie duplikatu karty.
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Pobrać Wniosek o wydanie / przedłużenie / wydanie duplikatu / zablokowanie karty programu Gliwicka Karta Mieszkańca i wypełnić go (wniosek jest dostępny na stronie internetowej UM Gliwice oraz na stanowisku Konsultanta do spraw Osób Niepełnosprawnych).

Krok 2

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego Gliwice na stanowisku Konsultanta do spraw Osób Niepełnosprawnych, w godzinach urzędowania Urzędu.

Krok 3

Odebrać kartę plastikową w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego Gliwice na stanowisku Konsultanta do spraw Osób Niepełnosprawnych lub pobrać bezpłatną aplikację mobilną w sklepie internetowym Google Play oraz App Store, i zainstalować w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu elektronicznym. Aplikacja mobilna umożliwia korzystanie ze zniżek bez konieczności posiadania karty plastikowej.

Krok 4

Należy czekać na potwierdzenie aktywacji uprawnień do korzystania z programu Gliwicka Karta Mieszkańca, które zostanie przesłane na wskazany adres mailowy lub numer telefonu komórkowego. Po uzyskaniu potwierdzenia można rozpocząć korzystanie z programu Gliwicka Karta Mieszkańca.
 

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej,
telefon 32 239 12 89
e-mail: kom@um.gliwice.pl
 

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

 1. Tak, osoby zameldowane w Gliwicach na pobyt stały mogą złożyć wniosek i uzyskać jego weryfikację za pośrednictwem strony internetowej www.kartamieszkanca.gliwice.eu, bez konieczności wizyty w Biurze Obsługi Interesantów.
 2.  Osoby, które nie są zameldowane w Gliwicach na pobyt stały mogą wypełnić wniosek za pośrednictwem strony internetowej www.kartamieszkanca.gliwice.eu, ale w celu weryfikacji będą zobowiązane do zgłoszenia się do Biura Obsługi Interesantów i przedstawienia wymaganych dokumentów opisanych w punkcie Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty.
   

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Uchwała  Rady  Miasta  Gliwice numer XXXIV/733/2022 z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice programu pod nazwą Gliwicka Karta Mieszkańca (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2022 roku, pozycja 1776).
 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych, o której mowa w odrębnym zarządzeniu.

Wydział:

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Numer karty

KOM.10/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Przypaśniak
Data wytworzenia informacji2022-04-14 14:50:44
Informację wprowadził do BIPAnna Imbiorska
Data udostępnienia informacji w BIP2022-04-19 13:51:48
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska19-04-2022 13:51:48
2Zmiana opisu dokumentuAnna Imbiorska14-04-2022 14:55:42
3Utworzenie dokumentuAnna Imbiorska14-04-2022 14:50:44