Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Podatki i opłaty / Stawki podatku od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych

  1. Stawki podatku od środków transportowych obowiazujące w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2024 roku (zgodnie z uchwałą nr XLI/839/2022):

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton według poniższego zestawienia:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony – 720,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1224,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1416,00 zł.

 

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, zgodnie z poniższym zestawieniem:

II osie

Dopuszczalna masa całkowita
pojazdu

Inne systemy zawieszeń

Zawieszenia pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne1

Od 12 ton - do poniżej 14 ton

1680,00 zł

1560,00 zł

Od 14 ton - do poniżej 16 ton

1800,00 zł

1680,00 zł

Od 16 ton

1896,00 zł

1776,00 zł

III osie

Dopuszczalna masa całkowita
pojazdu

Inne systemy zawieszeń

Zawieszenia pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne1

Od 12 ton - do poniżej 16 ton

1848,00 zł

1728,00 zł

Od 16 ton - do poniżej 20 ton

1968,00 zł

1848,00 zł

Od 20 ton

2088,00 zł

1968,00 zł

IV osie i więcej

Dopuszczalna masa całkowita
pojazdu

Inne systemy zawieszeń

Zawieszenia pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne1

Od 12 ton - do poniżej 20 ton

2136,00 zł

2016,00 zł

Od 20 ton - do poniżej 29 ton

2280,00 zł

2160,00 zł

Od 29 ton

2808,00 zł

2688,00 zł

 

3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton:

Od 3,5 tony - do poniżej 12 ton

1656,00 zł

 

4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, liczby osi i rodzaju zawieszenia, zgodnie z poniższym zestawieniem:

II osie

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(ciągnik + naczepa / przyczepa)

Inne systemy zawieszeń

Zawieszenia pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne1

Od 12 ton - do poniżej 31 ton

2040,00 zł

1920,00 zł

Od 31 ton

2232,00 zł

2112,00 zł

III osie i więcej

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(ciągnik + naczepa / przyczepa)

Inne systemy zawieszeń

Zawieszenia pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne1

Od 12 ton - do poniżej 40 ton

2136,00 zł

2016,00 zł

Od 40 ton

2904,00 zł

2784,00 zł

 

5) Od przyczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton do poniżej 12 ton:

Od 7 ton - do poniżej 12 ton

1104,00 zł

 

6) Od przyczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, liczby osi i rodzaju zawieszenia, zgodnie z poniższym zestawieniem:

I oś

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(przyczepa + pojazd silnikowy)

Inne systemy zawieszeń

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne1

Od 12 ton - do poniżej 25 ton

1176,00 zł

1056,00 zł

Od 25 ton

1296,00 zł

1176,00 zł

II osie

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(przyczepa + pojazd silnikowy)

Inne systemy zawieszeń

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne1

Od 12 ton - do poniżej 33 ton

1296,00 zł

1176,00 zł

Od 33 ton - do poniżej 38 ton

1488,00 zł

1368,00 zł

Od 38 ton

1920,00 zł

1800,00 zł

III osie i więcej

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(przyczepa + pojazd silnikowy)

Inne systemy zawieszeń

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne1

Od 12 ton - do poniżej 38 ton

1416,00 zł

1296,00 zł

Od 38 ton

1560,00 zł

1440,00 zł

 

7) Od naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton do poniżej 12 ton:

Od 7 ton - do poniżej 12 ton

1104,00 zł

 

8) Od naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, liczby osi i rodzaju zawieszenia, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(naczepa + pojazd silnikowy)

Inne systemy zawieszeń

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne1

- Naczepy z dwiema osiami jezdnymi, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc zespołu pojazdów od 38 ton

1920,00 zł

1800,00 zł

- Naczepy z dwiema osiami, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc zespołu pojazdów od 12 ton - do poniżej 38 ton
- Naczepy z jedną, trzema i więcej osiami jezdnymi, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc zespołu pojazdów od 12 ton
 

1560,00 zł

1440,00 zł

1 Stawka stosowana w przypadku posiadania przez środek transportowy zawieszenia pneumatycznego lub uznanego za równoważne.

 

9) Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1560,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1824,00 zł.

 

 

  1. Stawki podatku od środków transportowych obowiazujące w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2022 roku (zgodnie z uchwałą nr X/218/2015):


1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton według poniższego zestawienia:

a)  powyżej 3,5 do 5,5 tony – 648,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1104,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1296,00 zł.


2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, zgodnie poniższym zestawieniem:

II osie

Dopuszczalna Masa Całkowita
Pojazdu
Inne systemy zawieszeń Zawieszenia pneumatyczne
lub zawieszenie uznane
za równoważne 1)
Od 12 -  poniżej 14 ton 1512,00 zł 1464,00 zł
Od 14 – poniżej 16 ton 1608,00 zł 1560,00 zł
Od 16 ton 1704,00 zł 1632,00 zł

III osie

Dopuszczalna Masa Całkowita
Pojazdu
Inne systemy zawieszeń Zawieszenia pneumatyczne
lub zawieszenie uznane
za równoważne 1)
Od 12 -  poniżej 16 ton 1680,00 zł 1608,00 zł
Od 16 -  poniżej 20 ton 1776,00 zł 1704,00 zł
Od 20 ton 1896,00 zł 1824,00 zł

IV osie i więcej

Dopuszczalna Masa Całkowita
Pojazdu
Inne systemy zawieszeń Zawieszenia pneumatyczne
lub zawieszenie uznane
za równoważne 1)
Od 12 - poniżej 20 ton 1920,00 zł 1848,00 zł
Od 20 - poniżej 29 ton 2040,00 zł 1944,00 zł
Od 29 ton 2520,00 zł 2424,00 zł

1) Stawka stosowana w przypadku udokumentowania przez podatnika posiadania przez środek transportowy zawieszenia pneumatycznego lub równoważnego.


3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Od 3,5 - poniżej 12 ton 1488,00 zł

 

4). Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia, zgodnie z poniższym zestawieniem:

II osie

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(ciągnik + naczepa / przyczepa)
Inne systemy zawieszeń Zawieszenia pneumatyczne
lub zawieszenie uznane
za równoważne 2)
Od 12 - poniżej 31 ton 1848,00 zł 1776,00 zł
Od 31 ton 2016,00 zł 1920,00 zł

III osie i więcej

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(ciągnik + naczepa / przyczepa)
Inne systemy zawieszeń Zawieszenia pneumatyczne
lub zawieszenie uznane
za równoważne 2)
Od 12 - poniżej 40 ton 1920,00 zł 1848,00 zł
Od 40 ton 2592,00 zł 2472,00 zł

2) Stawka stosowana w przypadku udokumentowania przez podatnika posiadania przez środek transportowy zawieszenia pneumatycznego lub równoważnego.


5). Od przyczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 i poniżej 12 ton:

Od 7 ton - poniżej 12 ton 984,00 zł

 

6). Od przyczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą  niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia, zgodnie z  poniższym zestawieniem:

I oś

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(przyczepa + pojazd silnikowy)
Inne systemy zawieszeń Zawieszenia pneumatyczne
lub zawieszenie
uznane za równoważne 3)
Od 12 -  poniżej 25 ton 1056,00 zł 1032,00 zł
Od 25 ton 1152,00 zł 1128,00 zł

II osie

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(przyczepa + pojazd silnikowy)
Inne systemy zawieszeń Zawieszenia pneumatyczne
lub zawieszenie
uznane za równoważne 3)
Od 12 -  poniżej 33 ton 1152,00 zł 1128,00 zł
Od 33 -  poniżej 38 ton 1344,00 zł 1320,00 zł
Od 38 ton 1728,00 zł 1656,00 zł

III osie i więcej

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(przyczepa + pojazd silnikowy)
Inne systemy zawieszeń Zawieszenia pneumatyczne
lub zawieszenie
uznane za równoważne 3)
Od 12 – poniżej 38 ton 1272,00 zł 1248,00 zł
Od 38 ton 1392,00 zł 1368,00 zł

3) Stawka stosowana w przypadku udokumentowania przez podatnika posiadania przez środek transportowy zawieszenia pneumatycznego lub równoważnego.

 

7). Od naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton :

Od 7 ton – poniżej 12 ton 984,00 zł

 

8). Od naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(naczepa + pojazd silnikowy)
Inne systemy zawieszeń Zawieszenia pneumatyczne
lub zawieszenie
uznane za równoważne 4)
- Naczepy z dwiema osiami jezdnymi, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc zespołu pojazdów od 38 ton 1728,00 zł 1656,00 zł
- Naczepy z dwiema osiami, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc zespołu pojazdów od 12 ton – poniżej 38 ton
-Naczepy z jedną, trzema i więcej osiami jezdnymi , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc zespołu pojazdów od 12 ton
1392,00 zł 1368,00 zł

4) Stawka stosowana w przypadku udokumentowania przez podatnika posiadania przez środek transportowy zawieszenia pneumatycznego lub równoważnego.

 

9). Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1392,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1644,00 zł.

 

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAlicja Knyps
Data wytworzenia informacji2020-08-26 11:36:07
Informację wprowadził do BIPAleksandra Zygadło
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-26 11:36:07
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja informacjiDamian Gasch03-01-2024 08:51:28
2aktualizacja stawek na 2024 rokDamian Gasch01-12-2023 12:11:49
3wprowadzenie stawek obowiazujacych od 2023 r.Damian Gasch14-12-2022 09:57:52
4Zmiana tytułu dokumentuDamian Gasch04-01-2022 08:14:35
5Zmiana opisu dokumentuDamian Gasch30-12-2020 13:43:26
6Utworzenie dokumentuAleksandra Zygadło26-08-2020 11:36:07