Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w latach 2019÷2024

na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Gliwicach:

 1. Uchwała nr VIII/168/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 3 sierpnia 2015 r., poz. 4165).
 2. Uchwała nr XXXIII/745/2017 Rady Miasta Gliwice z 14 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2017 r., poz. 7207).
 3. Uchwała nr IV/75/2019 Rady Miasta Gliwice z 28 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 09 kwietnia 2019 r., poz. 2969).
 4. Uchwała nr IX/162/2019 Rady Miasta Gliwice z 10 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16 października 2019 roku poz. 6940).
 5. Uchwała nr XVII/337/2020 Rady Miasta Gliwice z 30 lipca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2020 roku poz. 5964).
 6. Uchwała nr XXXVIII/783/2022 Rady Miasta Gliwice z 14 lipca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 21 lipca 2022 roku poz. 4922).

 

Stawki opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2023 r., pozostają aktualne w 2024 r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 1 stycznia 2023 r. wynosi:

 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:
 • 1,17 zł od 1 m2 powierzchni;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90 m2:
 • 1,17 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 • 0,88 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2 i nie większej niż 120 m2:
 • 1,17 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 • 0,88 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
 • 0,46 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2:
 • 1,17 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 • 0,88 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
 • 0,46 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2 do 120 m2 włącznie,
 • 0,22 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 120 m2.

 

Stawki opłaty obowiązujące od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. wynosi:

 1. dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:
 • 1,05 zł od 1 m2 powierzchni;
 1. dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90 m2:
 •  1,05 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 •  0,79 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2;
 1. dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2 i nie większej niż 120 m2:
 •  1,05 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 •  0,79 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
 •  0,42 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2:
 •  1,05 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 •  0,79 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
 •  0,42 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2 do 120 m2 włącznie,
 •  0,20 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 120 m2.

 

Stawki opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. wynosi:

 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:
 •  0,68 zł od 1 m2 powierzchni;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90 m2:
 •  0,68 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 •  0,52 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2 i nie większej niż 120 m2:
 •  0,68 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 •  0,52 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
 •  0,32 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2:
 •  0,68 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 •  0,52 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
 •  0,32 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2 do 120 m2 włącznie,
 •  0,15 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 120 m2.

 

Stawki opłaty obowiązujące od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wynosi:

 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:
 •  0,55 zł od 1 m2 powierzchni;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90 m2:
 •  0,55 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 •  0,43 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2 i nie większej niż 120 m2:
 •  0,55 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 •  0,43 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
 •  0,30 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2:
 •  0,55 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 •  0,43 zł od 1m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
 •  0,30 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2 do 120 m2 włącznie,
 •  0,15 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 120 m2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wynosi:

 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:
 •  2,00 zł od 1 m2 powierzchni;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90 m2:
 •  2,00 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 •  1,50 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2 i nie większej niż 120 m2:
 •  2,00 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 •  1,50 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
 •  1,00 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2:
 •  2,00 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 •  1,50 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 v włącznie,
 •  1,00 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90  m2 do 120 m2 włącznie,
 •  0,50 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 120 m2.

 

Stawki opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. wynosi:

 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:
 •  0,45 zł od 1 m2 powierzchni;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90 m2:
 •  0,45 zł od 1  m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 •  0,36 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2 i nie większej niż 120 m2:
 •  0,45 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 •  0,36 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
 •  0,24 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2:
 •  0,45 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 •  0,36 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
 •  0,24 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90  m2 do 120 m2 włącznie,
 •  0,12 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 120 m2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. wynosi:

 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:
 •  2,00 zł od 1 m2 powierzchni;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90 m2:
 •  2,00 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 •  1,50 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2 i nie większej niż 120 m2:
 •  2,00 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 •  1,50 zł od 1  m2 powierzchni powyżej 60  m2 do 90 m2 włącznie,
 •  1,00 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2;
 1.  dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2:
 •  2,00 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
 •  1,50 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60  m2 do 90 m2 włącznie,
 •  1,00 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2 do 120 m2 włącznie,
 •  0,50 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 120 m2.

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAlicja Knyps
Data wytworzenia informacji2022-12-05 09:32:20
Informację wprowadził do BIPDamian Gasch
Data udostępnienia informacji w BIP2022-12-05 15:12:55
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja informacjiDamian Gasch05-12-2023 12:36:38
2Zmiana statusu dokumentuDamian Gasch05-12-2022 15:12:55
3Utworzenie dokumentuDamian Gasch05-12-2022 09:32:20