Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Bereniki 25 w Gliwicach (PEC)

SPRZEDAŻ - sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Bereniki 25 w Gliwicach (PEC)

 

PEC_nowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,

tel. 32/335-01-05, office@pec.gliwice.pl,
OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony, odbywający się w drodze licytacji,
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Bereniki 25 w Gliwicach.

Do sprzedaży przeznaczona jest nieruchomość gruntowa położona w Gliwicach przy ul. Bereniki 25, obręb Kopernik, działka nr 132 o powierzchni 765 m2, objęta księgą wieczystą KW nr GL1G/00043087/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem technicznym Stacji Wymienników Ciepła o powierzchni użytkowej 613,23 m2.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 683 000,00 zł brutto
Cena ustalona w przetargu (po licytacji) będzie ceną sprzedaży.
Postąpienie przy licytacji ww. nieruchomości wynosi: 7000,00 zł

Przetarg rozpocznie się 23 maja 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie firmy, pok. nr 113.
Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: 24 – 25 kwietnia oraz 15 – 16 maja 2024 r., w godz. 11.00 – 12.00.

Opis nieruchomości wraz z materiałem zdjęciowym znajduje się na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. dokonanie wpłaty wadium w wysokości 68 300,00 zł na konto: Bank Polska Kasa Opieki SA, nr konta 96 1240 3464 1111 0011 1108 5137, do 22 maja 2024 r. – data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym,
  2. b) przedłożenie komisji przetargowej (przed otwarciem przetargu): dowodu wpłaty wadium; dowodu tożsamości uczestnika przetargu; pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium; aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego wyciągu z KRS (przez osoby prowadzące działalność gospodarczą); ponadto przedstawiciele osób prawnych obowiązani są dodatkowo do przedłożenia umocowania do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz tych osób.

Z wygrywającym przetarg zostanie zawarta umowa notarialna w terminie do 14 dni od dnia przetargu, po uiszczeniu wylicytowanej kwoty na rachunek bankowy sprzedającego.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom – zwrócone, bezpośrednio po zakończeniu przetargu, na konto wskazane przez wpłacającego.
W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.
Sposób przeprowadzenia licytacji określa Regulamin przetargu dostępny wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl.
Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać również pod numerem telefonu 32/335-01-25, -26 lub 32/335-01-04.


Data rozpoczęcia publikacji: 17-04-2024
Data zakończenia publikacji: 23-05-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćRenata Uramowska-Słuszniak
Data wytworzenia informacji2024-04-16 13:31:09
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2024-04-17
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska16-04-2024 13:31:09