Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Regulacja stanów prawnych poprzez oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów gminy Gliwice pod budynkami stanowiącymi własność spółdzielni mieszkaniowych - uwłaszczanie osób prawnych na gruntach gminy Gliwice

Regulacja stanów prawnych poprzez oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów gminy Gliwice pod budynkami stanowiącymi własność spółdzielni mieszkaniowych - uwłaszczanie osób prawnych na gruntach gminy Gliwice

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Regulacja stanów prawnych poprzez oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów gminy Gliwice pod budynkami stanowiącymi własność spółdzielni mieszkaniowych - uwłaszczanie osób prawnych na gruntach gminy Gliwice

Co powinienem wiedzieć?

Spółdzielnie mieszkaniowe, które korzystają z zabudowy stanowiącej ich własność lub gminy Gliwice, posadowionej na gruntach gminy Gliwice posiadają roszczenie o oddanie w użytkowanie wieczyste niezbędnej powierzchni gruntu pod tą zabudową.

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek powinien zostać złożony w formie pisemnej przez właściwy organ spółdzielni, umocowany do nabywania nieruchomości.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od tego, czy wnioskodawca złoży wszystkie wymagane dokumenty, czy tez zajdzie potrzeba poszukiwania niektórych dokumentów w archiwach lub innych instytucjach oraz od czynności, które będą konieczne dla sfinalizowania sprawy np. zlecenie podziałów geodezyjnych, oszacowanie nieruchomości itp.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek
 2. Decyzja administracyjna o oddaniu wnioskodawcy lub poprzednikowi prawnemu nieruchomości w użytkowanie
  lub
  Inne dokumenty, na podstawie których wnioskodawca nabył w posiadanie nieruchomość (grunt i/lub budynki)
 3. Dokument  potwierdzający następstwo prawne
 4. Pozwolenie na budowę,
  lub
  Protokół przejęcia nieruchomości
 5. Dokumenty finansowe o wydatkowaniu własnych środków na budowę
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie wniosku i odpowiednich dokumentów nie podlega opłacie skarbowej.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
W zależności od rodzaju złożonych dokumentów, wnioskodawca będzie na bieżąco informowany o ewentualnej konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zbycie nieruchomości nastąpi w formie umowy notarialnej na podstawie wcześniej podpisanego przez strony protokołu uzgodnień. Protokół będzie określał wszystkie warunki nabycia nieruchomości.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A
parter, pok. 17, tel. 32-338-64-09
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

W przypadku złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w oryginałach, nie będzie konieczności przychodzenia do urzędu. Taka konieczność może zaistnieć w razie konieczności złożenia oświadczeń przez odpowiednich przedstawicieli Wnioskodawcy oraz w razie potrzeby zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Art. 35 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1208).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy uwłaszczenia Wnioskodawca, który nie zgodzi się z uzasadnieniem odmowy może wystąpić w tej sprawie do sądu cywilnego.

Kategoria sprawy:

GN - Użytkowanie wieczyste

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer karty

GN.12/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMagdalena Muszyńska
Data wytworzenia informacji2020-07-24 06:22:17
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 06:22:17
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 06:22:17