Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Rating

Rating to ocena ryzyka pozwalająca określić wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu gospodarczego oraz jego zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych. Ocena ta wystawiana jest przez agencje ratingowe. Raz przyznana ocena jest średnio co pół roku aktualizowana i w zależności od sytuacji ulega obniżeniu, podwyższeniu lub pozostaje bez zmian.

Trzy główne agencje ratingowe w Polsce i na świecie to: Moody’s, S&P Global Ratings i Fitch Ratings. Gliwice są oceniane przez Fitch Ratings.

 • 11 grudnia 2008 r. Gliwice otrzymały pierwszą ocenę: ratingi międzynarodowe dla długoterminowego zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A (pol). Perspektywa ratingów była stabilna.
 • 21 grudnia 2009 r. miasto otrzymało pierwszą aktualizację, Fitch potwierdził nadane wcześniej oceny ratingowe i podtrzymał perspektywę ratingów.
 • 10 lutego 2011 r. Gliwice otrzymały drugą aktualizację nadanych ocen ratingowych. Oceny zostały potwierdzone, a jednocześnie Fitch podniósł perspektywę ze stabilnej na pozytywną. Zmiana perspektywy ratingów odzwierciedlała opinię agencji, iż wyniki operacyjne miasta pozostaną dobre w średnim okresie oraz, że pomimo oczekiwanego wzrostu zadłużenia, wskaźnik spłaty oraz obsługi zadłużenia pozostaną na umiarkowanym poziomie.
 • 7 lutego 2012 r. Fitch Ratings podniósł Gliwicom długoterminowy rating międzynarodowy w walucie krajowej i zagranicznej z BBB do BBB+ oraz krajowy rating długoterminowy z A(pol) do A(pol)+. Perspektywa ratingów jest stabilna.
 • 5 lutego 2013 r. Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating międzynarodowy w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB+ oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie A+(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna.
 • 28 listopada 2013 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
 • 23 maja 2014 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
 • 21 listopada 2014 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
 • 22 maja 2015 r. Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingów Miasta Gliwice ze stabilnej na pozytywną i potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB+” oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie „A+(pol)”. Zmiana perspektywy ratingów Gliwic odzwierciedla oczekiwania, że w średnim okresie mocne wyniki operacyjne zostaną utrzymane oraz, że pomimo wysokich wydatków majątkowych Miasta, jego dług w relacji do dochodów bieżących pozostanie na umiarkowanym poziomie poniżej 50%.
 • 20 listopada 2015 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingów jest pozytywna.
 • 20 maja 2016 r. Fitch Ratings podniósł Gliwicom międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej z poziomu "BBB+" do "A-" oraz krajowy rating długoterminowy z poziomu "A+(pol)" do "AA-(pol)". Perspektywa ratingów jest stabilna.
 • 3 sierpnia 2016 r. Fitch Ratings podniósł Gliwicom krajowy rating długoterminowy z poziomu "AA-(pol)" do "AA+(pol)". Zmiana ratingu jest spowodowana zmianą metodyki Fitch Ratings dla oceny państw. Nie wynika ze zmiany sytuacji finansowej, czy wiarygodności kredytowej Miasta od czasu ostatniej aktualizacji.
 • 18 listopada 2016 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
 • 12 maja 2017 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
 • 20 października 2017 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
 • 20 kwietnia 2018 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
 • 19 października 2018 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
 • 19 kwietnia 2019 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
 • 18 października 2019 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
 • 17 kwietnia 2020 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
 • 16 października 2020 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
 • 16 kwietnia 2021 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
 • 15 października 2021 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
 • 3 grudnia 2021 r. Fitch Ratings umieścił na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym międzynarodowe długoterminowe ratingi wielu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, w tym Gliwic. W ocenie agencji w wyniku wprowadzonej reformy Polski Ład znacznie zmniejszone zostaną dochody operacyjne w porównaniu do sytuacji, gdyby reforma nie została wprowadzona, a przewidziane w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozwiązania będą niewystarczające by w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów z tytułu udziału w dochodach z PIT. Gminy będą więc zmuszone do podjęcia działań zapobiegawczych w postaci podnoszenia podatków i opłat lokalnych oraz ograniczania wydatków bieżących, aby zrównoważyć ubytek dochodów.
 • 1 kwietnia 2022 r. Fitch Ratings utrzymał na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”.
 • 26 września 2022 r. Fitch Ratings zdjął ratingi wszystkich miast w Polsce z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym oraz podjął decyzje ratingowe. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna. Decyzje dotyczące wszystkich gmin uwzględniają przewidywane skutki reformy fiskalnej „Polski Ład” i ich wpływ na sytuację finansową miast na prawach powiatu oraz gmin.
 • 24 marca 2023 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna. 22 września 2023 r. Fitch Ratings dokonał przeglądu ratingów Miasta bez zmiany oceny.
 • 15 marca 2024 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowedługoterminowe ratingi dla Miasta Gliwice dla zadłużenia wwalucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-”. Rating w skali krajowej Gliwic został podniesiony do „AAA(pol)” z „AA+(pol)”, co agencja uzasadnia dobrymi wynikami finansowymi miasta. Perspektywa ratingów jest Stabilna.

Komunikat z marca 2024 r.:
wersja w języku angielskim/ English version
wersja w języku polskim

Raport z kwietnia 2024 r.:
wersja w języku angielskim/ English version
wersja w języku polskim

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Michalska-Bury
Data wytworzenia informacji2020-08-10 13:42:00
Informację wprowadził do BIPJoanna Eichhof
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-10 13:42:00
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja ratinguJoanna Eichhof28-03-2023 09:36:37
2Zmiany w dokumencieJoanna Eichhof28-03-2023 09:36:37
3Utworzenie dokumentuJoanna Eichhof10-08-2020 13:42:00