Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

Uchwała LIII/1131/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 25-01-2024
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice na 2024 rok

Uchwała LIII/1130/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 25-01-2024
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Uchwała LIII/1124/2024
Wykonana
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 25-01-2024
w sprawie: nadania nazwy placowi zlokalizowanemu na terenie miasta Gliwice