Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

Uchwała II/19/2006
Obowiązuje
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 06-12-2006
w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

Uchwała II/18/2006
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 06-12-2006
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujacych na terenie miasta Gliwice.

Uchwała II/16/2006
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 06-12-2006
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice.

Uchwała II/13/2006
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 06-12-2006
w sprawie: objęcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Gliwicach.

Uchwała I/12/2006
Obowiązuje
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 27-11-2006
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gliwic dotyczących zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gliwicami a Knurowem