Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

Uchwała IV/79/2007
Wykonana
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 15-02-2007
w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1 w likwidacji w Gliwicach

Uchwała IV/77/2007
Obowiązuje
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 15-02-2007
w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej nr 15 z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wielickiej 16.

Uchwała IV/76/2007
Obowiązuje
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 15-02-2007
w sprawie: wyrażenia zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3.

Uchwała IV/75/2007
Obowiązuje
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 15-02-2007
w sprawie: wyrażenia zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego nr 10 z siedzibą w Gliwicach przy ul. Łabędzkiej 19.

Uchwała IV/73/2007
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 15-02-2007
w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla Miasta Gliwice na 2007 rok.