Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

Uchwała IV/100/2007
Wykonana
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 15-02-2007
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Gliwice

Uchwała IV/98/2007
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 15-02-2007
w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gliwicach.

Uchwała IV/93/2007
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 15-02-2007
w sprawie: zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.