Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

Uchwała LV/1146/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 21-03-2024
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok.

Uchwała LV/1145/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 21-03-2024
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice

Uchwała LIV/1142/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 22-02-2024
w sprawie: negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie wysokości podatku od środków transportowych