Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

Uchwała LV/1160/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 21-03-2024
w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2024 r.

Uchwała LV/1159/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 21-03-2024
w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2024 r.

Uchwała LV/1157/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 21-03-2024
w sprawie: likwidacji Technikum nr 6 w Gliwicach.

Uchwała LV/1156/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 21-03-2024
w sprawie: wyłączenia Technikum nr 6 w Gliwicach z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach.