Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

Uchwała LII/1079/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 14-12-2023
w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Gliwice

Uchwała LII/1078/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 14-12-2023
w sprawie: w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Uchwała LII/1077/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 14-12-2023
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice

Uchwała LII/1076/2023
Utraciła Moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 14-12-2023
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok

Uchwała LII/1075/2023
Utraciła Moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 14-12-2023
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice