Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) od 1969 roku

Uchwała II/13/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 23-05-2024
w sprawie: w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających

Uchwała II/10/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 23-05-2024
w sprawie: zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

Uchwała II/9/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 23-05-2024
w sprawie: zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Uchwała II/5/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 23-05-2024
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Uchwała II/4/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 23-05-2024
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice