Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta

Uchwała LV/1170/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 21-03-2024
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Uchwała LV/1169/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 21-03-2024
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Uchwała LV/1168/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 21-03-2024
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.

Uchwała LV/1167/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 21-03-2024
w sprawie: przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała LV/1164/2024
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 21-03-2024
w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży i domu jednorodzinnego.