Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

Projekt uchwały (druk nr 16/2006)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 30-11-2006
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujacych na terenie miasta Gliwice.

Projekt uchwały (druk nr 15/2006)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 30-11-2006
w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz płatności tego podatku na terenie miasta Gliwice.

Projekt uchwały (druk nr 14/2006)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 30-11-2006
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice.

Projekt uchwały (druk nr /2006) (druk nr 12a/2006)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 27-11-2006
w sprawie: zmiany uchwały nr I/1/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu wyborów Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej

Projekt uchwały (druk nr 12/2006)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 21-11-2006
w sprawie: regulaminu wyborów Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej

Projekt uchwały (druk nr 8/2006)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 21-11-2006
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gliwic dotyczących zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gliwicami a Knurowem