Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

Projekt uchwały (druk nr 35/2011)
Odesłany do wnioskodawcy
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 27-01-2011
w sprawie: delegowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Gliwicach do wspólnej dla Miasta na prawach powiatu Gliwice i Powiatu Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Projekt uchwały (druk nr 13/2024)
Oczekujący
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 16-05-2024
w sprawie: w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających

Projekt uchwały (druk nr 12/2010)
Odesłany do drugiego czytania
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 08-12-2010
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/944/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok

Projekt uchwały (druk nr 9/2010)
Odesłany do drugiego czytania
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 07-12-2010
w sprawie: wytypowania radnych do Zespołu do Spraw Mieszkaniowych

Projekt uchwały (druk nr 9/2024)
Oczekujący
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 16-05-2024
w sprawie: - zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Projekt uchwały (druk nr 8/2024)
Oczekujący
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 16-05-2024
w sprawie: - zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice