Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

Projekt uchwały (druk nr 75/2007)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 25-01-2007
w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Gliwice akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Śląskiego Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach.

Projekt uchwały (druk nr 71/2007)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 24-01-2007
w sprawie: wyrażenia zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3.

Projekt uchwały (druk nr 70/2007)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 24-01-2007
w sprawie: wyrażenia zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego nr 10 z siedzibą w Gliwicach przy ul. Łabędzkiej 19.

Projekt uchwały (druk nr 67/2007)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 22-01-2007
w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gliwicach.

Projekt uchwały (druk nr 73/2007)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 18-01-2007
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Gliwice.

Projekt uchwały (druk nr 66/2007)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 18-01-2007
w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla Miasta Gliwice na 2007 rok.

Projekt uchwały (druk nr 65/2007)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 18-01-2007
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Gliwice.