Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

Projekt uchwały (druk nr 83/2007)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 01-02-2007
w sprawie: nadania imienia Olimpijczyków Polskich Zespołowi Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Syriusza 30.

Projekt uchwały (druk nr 82/2007)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 01-02-2007
w sprawie: wyrażenia zgody na aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Gliwice na lata 2002-2022.

Projekt uchwały (druk nr 81/2007)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 01-02-2007
w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Nr 2 w likwidacji w Gliwicach.

Projekt uchwały (druk nr 80/2007)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 01-02-2007
w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1 w likwidacji w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 79/2007)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 01-02-2007
w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach w likwidacji.

Projekt uchwały (druk nr 72/2007)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 01-02-2007
w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej nr 15 z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wielickiej 16.

Projekt uchwały (druk nr 77/2007)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 31-01-2007
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Gliwice.