Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

Projekt uchwały (druk nr 93/2007)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 08-02-2007
w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie miasta Gliwice.

Projekt uchwały (druk nr 91/2007)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 07-02-2007
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla KSSE Podstrefy Gliwice „obszar Pole Łabędy”.

Projekt uchwały (druk nr 88/2007)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 07-02-2007
w sprawie: Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Gliwice na lata 2007-2010.