Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

Projekt uchwały (druk nr 1190/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 12-03-2024
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.

Projekt uchwały (druk nr 1188/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 11-03-2024
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu

Projekt uchwały (druk nr 1187/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 11-03-2024
w sprawie: przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.

Projekt uchwały (druk nr 1186/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 21-02-2024
w sprawie: pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia do Republiki Federalnej Niemiec o reparacje

Projekt uchwały (druk nr 1184/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 21-02-2024
w sprawie: negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie wysokości podatku od środków transportowych

Projekt uchwały (druk nr 1183/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 14-02-2024
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok