Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta (poprz. Rady Miejskiej)

Projekt uchwały (druk nr 1171/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-01-2024
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice na 2024 rok

Projekt uchwały (druk nr 1169/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-01-2024
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 1167/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-01-2024
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji dla miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 1166/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-01-2024
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Projekt uchwały (druk nr 1165/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-01-2024
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice