Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 1212/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 20-03-2024
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 1211/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 19-03-2024
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Projekt uchwały (druk nr 1210/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 14-03-2024
w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży i domu jednorodzinnego.

Projekt uchwały (druk nr 1208/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 14-03-2024
w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2024 r.

Projekt uchwały (druk nr 1207/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 12-03-2024
w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2024 r.

Projekt uchwały (druk nr 1206/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 14-03-2024
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok.

Projekt uchwały (druk nr 1205/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 14-03-2024
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 1203/2024)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 12-03-2024
w sprawie: likwidacji Technikum nr 6 w Gliwicach.