Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania

formularz wyszukiwania zapytań i interpelacji
do
Interpelacje i zapytania radnych
Zapytanie
Dotyczy: ul. Daszyńskiego - usunięcie torowiska
Zapytanie
Dotyczy: nowy przystanek PKP przy osiedlu Kopernika
Zapytanie
Dotyczy: Domy Pomocy Społecznej
Zapytanie
Dotyczy: zamiana na większy metraż - dot. mieszkań z zasobów miejskich (ZBM TBS)
Zapytanie
Dotyczy: sytuacja przedsiębiorcy działającego w Strefie Ograniczonej Dostępności w ciągu ul. O. Jana Siemińskiego
Zapytanie
Dotyczy: lokalizacja drzewa w bliskim sąsiedztwie znaku drogowego w sposób niezgodny z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym
Zapytanie
Dotyczy: powstające osiedle domów jednorodzinnych vis a vis posesji przy ul. Omańkowskiej 38
Zapytanie
Dotyczy: ścięcie drzewa na skrzyżowaniu ul. Daszyńskiego i Styczyńskiego
Zapytanie
Dotyczy: liczba drzew wyciętych w bieżącym roku - od 01.01.2024
Zapytanie
Dotyczy: sprzedaż lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Wincentego Pola 10 - zmiana MPZP
Zapytanie
Dotyczy: droga rowerowa do Czechowic
Zapytanie
Dotyczy: inwestycja kolejowo - drogowa (2)
Interpelacja
Dotyczy: miejsca parkingowe dla pojazdów elektrycznych
Zapytanie
Dotyczy: ul. Wazów - awarie instalacji elektr.
Zapytanie
Dotyczy: Rower Metropolitalny
Interpelacja
Dotyczy: pole kempingowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Czechowicach
Zapytanie
Dotyczy: planowane prace w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Kozielskiej
Zapytanie
Dotyczy: możliwość wyznaczenia miejsc parkingowych w pobliżu MC Donalds przy ul. Zwycięstwa - dot. kurierów
Interpelacja
Dotyczy: wzrost opłat za wodę oraz ścieki - nowa taryfa w roku 2024
Zapytanie
Dotyczy: remont ul. Chorzowskiej i likwidacja torowisk
Interpelacja
Dotyczy: strefa czystego transportu w Gliwicach (2)
Zapytanie
Dotyczy: wysokość pomocy publicznej wynikającej z udzielenia prawa nieodpłatnej dzierżawy terenu dla prywatnego przedsiębiorcy w celu realizacji Ogrodu Świateł w Parku Chrobrego (8)
Zapytanie
Dotyczy: tymczasowe ogródki działkowe Żerniki
Zapytanie
Dotyczy: ograniczenie swobodnego dostępu do przestrzeni publicznej w Parku Chrobrego w związku z utworzeniem Ogrodu Świateł (6)
Zapytanie
Dotyczy: wysokość pomocy publicznej wynikającej z udzielenia prawa nieodpłatnej dzierżawy terenu dla prywatnego przedsiębiorcy w celu realizacji Ogrodu Świateł w Parku Chrobrego (7)
Zapytanie
Dotyczy: zmiana lokalizacji Ogrodu Świateł - Park Chrobrego
Zapytanie
Dotyczy: wycięcie drzew wzdłuż ul. Toszeckiej
Zapytanie
Dotyczy: montaż progów - ul. Dworska
Zapytanie
Dotyczy: trasy linii autobusowych 187 i 287
Zapytanie
Dotyczy: pustostan przy ul. Żeromskiego 21-29 (dz. nr 1271/1 i 1278/1) - cd.
Zapytanie
Dotyczy: utrudnienia w zakresie uzyskiwania przez mieszkańców informacji na temat zmienionej organizacji ruchu w dniu 8.10.2023 (Półmaraton Gliwicki)
Zapytanie
Dotyczy: mObywatel - regulacja opłat za podatek od nieruchomości
Zapytanie
Dotyczy: statystyki odpadów nie odbieranych przez Remondis - opony, odpady budowlane, i inne (2)
Zapytanie
Dotyczy: statystyki odpadów nie odbieranych przez Remondis - opony, odpady budowlane, i inne
Zapytanie
Dotyczy: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Zapytanie
Dotyczy: parking przy ul. Nowy Świat (działki nr 1114/2, 1115, 1017/3, 38 i 48) (2)
Zapytanie
Dotyczy: latarnia postawiona na chodniku przy ul. Centaura 2
Zapytanie
Dotyczy: stan nawierzchni - ul. Oświęcimska
Zapytanie
Dotyczy: parking przy ul. Nowy Świat (działki nr 1114/2, 1115, 1017/3, 38 i 48)
Zapytanie
Dotyczy: latarnie na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
Zapytanie
Dotyczy: działka 398, obręb: Sośnica
Zapytanie
Dotyczy: modernizacja zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w okolicach ul. Bojkowskiej - inf. po spotkaniu - planowana zmiana technologii - eliminacja uciążliwości
Zapytanie
Dotyczy: dzikie wysypiska śmieci
Zapytanie
Dotyczy: Polecenie służbowe 1/23 Prezydenta Miasta Gliwice (2)
Zapytanie
Dotyczy: stan ul. św. Wojciecha
Interpelacja
Dotyczy: zmiany w SPP - (strefa czystego transportu)
Zapytanie
Dotyczy: stacje ładowania pojazdów elektrycznych
Zapytanie
Dotyczy: poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - doświetlenie i inne
Interpelacja
Dotyczy: plan utworzenia Strefy Czystego Transportu
Zapytanie
Dotyczy: odśnieżanie zatok postojowych - komunikacja miejska
Zapytanie
Dotyczy: zapytanie do autopoprawki do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2023 rok - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zapytanie
Dotyczy: zapytania do projektu budżetu i WPF na rok 2023
Zapytanie
Dotyczy: zakup lub dzierżawa działek nr 1115, 48, 117/3, 38 z przeznaczeniem na parking
Zapytanie
Dotyczy: zniknięcie stylizowanej tarczy zegarowej przy przystanku Gliwice Park Mickiewicza na ul. Siemińskiego
Zapytanie
Dotyczy: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej "Polana Szobiszowice 2022"
Zapytanie
Dotyczy: wycinka drzew z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. R. Luksemburg 1 - 23 (2) - udziały miasta
Zapytanie
Dotyczy: budowy walcowni na terenie Łabęd - pismo radnych PiS
Zapytanie
Dotyczy: niedokończony remont ulicy Michałowskiego
Zapytanie
Dotyczy: hulajnogi elektryczne - parkowanie i porzucanie
Interpelacja
Dotyczy: spotkanie - stworzenie platformy do wyartykułowania przez przedstawicieli mieszkańców obaw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa nieopodal dzielnic mieszkalnych - (Isover)
Interpelacja
Dotyczy: zalewania działek ROD „Jutrzenka”
Zapytanie
Dotyczy: wynajem lokali mieszkalnych
Zapytanie
Dotyczy: budowa drogi łączącej ul. Dziewanny z ul. Świętojańską
Interpelacja
Dotyczy: zabezpieczenia przeciwpowodziowe przy ROD Trynek
Zapytanie
Dotyczy: problem z parkowaniem przy ul. Nowej/Lotników
Zapytanie
Dotyczy: kolejka wąskotorowa - odbudowa gliwickiego odcinka
Zapytanie
Dotyczy: GBO 2023 - statystyki głosowań z podziałem na wiek
Zapytanie
Dotyczy: jakość wody pitnej oraz wody w akwenach wodnych
Zapytanie
Dotyczy: przedsięwzięcie organizowane w Arenie Gliwice w dniu 17.09.2022 - gala HIGH League
Zapytanie
Dotyczy: plac zabaw na terenie Skweru Nacka - doposażenie
Zapytanie
Dotyczy: mobilne kawiarenki
Zapytanie
Dotyczy: udźwiękowienie sygnalizacji na przejściach dla pieszych (2)
Zapytanie
Dotyczy: druk nr 809 (sesja 14 lipca) - dz. nr 1068/6, obręb: Szobiszowice - dot. zbycia działki nr 1068/6 położonej przy ul. Polnej
Zapytanie
Dotyczy: użytkowanie działki gminnej nr 242, obr. Przyszówka
Zapytanie
Dotyczy: plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla Miasta Gliwice - stan realizacji
Interpelacja
Dotyczy: śnięte ryby w Kanale Gliwickim (4)
Interpelacja
Dotyczy: Kanał Gliwicki - zanieczyszczenia (3)
Zapytanie
Dotyczy: brudne i zaśmiecone miasto (2)
Zapytanie
Dotyczy: możliwości dofinansowania działań związanych z Gliwicką Przystanią 35
Zapytanie
Dotyczy: likwidacja linii autobusowej numer 677
Zapytanie
Dotyczy: łącznik między ul. Poznańską, a ul. Sikorskiego - mostek
Zapytanie
Dotyczy: dot. artykułu "Wspólnie dla Gliwic"
Zapytanie
Dotyczy: inf. dot. blaszaka przy budynku - ul. Reymonta 18
Zapytanie
Dotyczy: wjazd na nieruchomość - nr dz. 132 i 266 cd. (2)
Zapytanie
Dotyczy: duży spadek przyrostu naturalnego w latach 2016 - 2021 (dane z Raportu o Stanie Miasta Gliwice za rok 2021) - (Tabela nr 9)
Zapytanie
Dotyczy: odpływ "ludności" - (dane z Raportu o Stanie Miasta Gliwice (Tabela nr 5)
Zapytanie
Dotyczy: zaległości czynszowe - (dane z Raportu o Stanie Miasta za rok 2021)
Zapytanie
Dotyczy: wzrost zarejestrowanych pojazdów - (dane z Raportu o Stanie Miasta za rok 2021)
Zapytanie
Dotyczy: zielone_ekrany przy ul. Wojciecha - (dane z Raportu o Stanie Miasta za rok 2021)
Zapytanie
Dotyczy: dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 - spółki
Zapytanie
Dotyczy: dot. sprawozdania z wykonania budżetu miasta - koszt budowy szpitala
Zapytanie
Dotyczy: dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 - mapy hałasu
Zapytanie
Dotyczy: dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 - deficyt
Zapytanie
Dotyczy: dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 - działki
Zapytanie
Dotyczy: utrzymanie czystości na Placu Krakowskim
Zapytanie
Dotyczy: dalsze funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola "Irysek"
Zapytanie
Dotyczy: żłobki - koszty
Zapytanie
Dotyczy: wydarzenia organizowane na Rynku w nawiązaniu do wykonywanego remontu płyty Rynku
Interpelacja
Dotyczy: dopłaty do rowerów elektrycznych
Zapytanie
Dotyczy: budowa remizy dla OSP Brzezinka (2)
Zapytanie
Dotyczy: letnie kino plenerowe 2022
Zapytanie
Dotyczy: składowisko opon w dzielnicy Bojków - informacja o wydaniu zezwolenia
Zapytanie
Dotyczy: remont nawierzchni ul. Cichej
Zapytanie
Dotyczy: PSZOK - lokalizacje (3)
Zapytanie
Dotyczy: zakończenie działania Miejskiego Punktu Pomocy Ukrainie (2)
Zapytanie
Dotyczy: bezpieczeństwo i higiena pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej
Zapytanie
Dotyczy: parking przy Instytucie Onkologii na ul. Wybrzeża Armii Krajowej - zator w godzinach porannych
Zapytanie
Dotyczy: syreny alarmowe (dot. okoliczności dnia 10.04.2022)
Zapytanie
Dotyczy: stan wpłat darowizn z przeznaczeniem na uchodźców z Ukrainy
Zapytanie
Dotyczy: baza noclegowa dla uchodźców z Ukrainy przy ulicy Warszawskiej 35
Zapytanie
Dotyczy: dworzec kolejowy PKP - punk pomocowy dla uchodźców z Ukrainy (2)
Zapytanie
Dotyczy: poprawność i częstotliwość aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej
Zapytanie
Dotyczy: odpowiedź na apel mera Lwowa Andrija Sadowego - udostępnienie autobusów (pomoc humanitarna)
Zapytanie
Dotyczy: dworzec kolejowy PKP - punk pomocowy dla uchodźców z Ukrainy
Zapytanie
Dotyczy: PSZOK - analiza ulokowania na terenie Łabęd
Zapytanie
Dotyczy: remontu płyty rynku - drzewa
Zapytanie
Dotyczy: oświetlenie ulicy Rybnickiej pomiędzy skrzyżowaniem z obwodnicą miasta, a skrzyżowaniem z ul. Toruńską na wysokości przyległych ogródków działkowych
Zapytanie
Dotyczy: aktualny stan przygotowań do remontu ulicy Chorzowskiej
Zapytanie
Dotyczy: średnie miesięczne wynagrodzenie w żłobkach miejskich w latach 2018 - 2021
Zapytanie
Dotyczy: remont na dzielnicy Sośnica przy "szachcie" - nawierzchnia, miejsca parkingowe
Zapytanie
Dotyczy: budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych - ul. Szafirowa
Zapytanie
Dotyczy: ograniczenia ryzyka związanego z wykorzystywaniem oprogramowania KasperskyLab przez Urząd Miejski w Gliwicach
Zapytanie
Dotyczy: przebudowa płyty Rynku z wykorzystaniem przesadzarek do drzew
Interpelacja
Dotyczy: konsekwencje ograniczenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dostępu do edukacji publicznej
Interpelacja
Dotyczy: przygotowanie obiektów miejskich pełniących funkcję punktów recepcyjnych oraz noclegowych na potrzeby przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy
Zapytanie
Dotyczy: problem dzików na terenie Dzielnicy Ligota Zabrska
Zapytanie
Dotyczy: ścieżka rowerowa ul. Jesienna
Zapytanie
Dotyczy: ulotki dla mieszkańców - zmiana numerów kont
Zapytanie
Dotyczy: powstanie nowego przystanku autobusowego na ul. Bieguna - oś. Sikornik
Zapytanie
Dotyczy: projekt nasadzeń drzew w mieście
Zapytanie
Dotyczy: projekt nasadzeń w mieście - koszty (2)
Zapytanie
Dotyczy: dyskusja na sesji Rady Miasta Gliwice w dniu 20.01.2022 r. w sprawie Areny Gliwice
Zapytanie
Dotyczy: liczba sprzedanych lokali komunalnych w latach od 2018 - 2021
Zapytanie
Dotyczy: dostęp do gliwice.eu
Zapytanie
Dotyczy: zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej
Zapytanie
Dotyczy: remont nawierzchni ul. Chorzowskiej
Zapytanie
Dotyczy: zmiana banku - informacje
Zapytanie
Dotyczy: strona Facebook UM - komentarze
Zapytanie
Dotyczy: podświetlenie radiostacji
Zapytanie
Dotyczy: ul. Beskidzka - powstałe niebezpieczeństwo - zapadlisko przy skrzyżowaniu z ul. Węglową
Zapytanie
Dotyczy: zmiana banku - informacje
Zapytanie
Dotyczy: budowa remizy dla OSP Brzezinka
Zapytanie
Dotyczy: pumtrack na oś. Obrońców Pokoju cd.
Zapytanie
Dotyczy: Opel Manufacturing Poland
Zapytanie
Dotyczy: koncepcja zmiany organizacji ruchu na terenie Łabęd
Zapytanie
Dotyczy: modernizacja zatoki autobusowej przy ul. Mechaników
Zapytanie
Dotyczy: zadanie multiring przy ulicy Dzionkarzy w Sośnicy - GBO2023
Zapytanie
Dotyczy: postój taksówek na terenie Giełdy Samochodowej
Zapytanie
Dotyczy: bulwary wzdłuż Kłodnicy - odcinek Łabędy - ochrona istniejących drzew
Zapytanie
Dotyczy: Studium, MPZP
Zapytanie
Dotyczy: Miejski Serwis Informacyjny
Zapytanie
Dotyczy: GBO - realizacja zadania pn. "Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Ciesielskiej w Gliwicach"
Zapytanie
Dotyczy: Cmentarz Centralny - brama zachodnia - parking
Zapytanie
Dotyczy: GBO - realizacja zadania pn. "Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Ciesielskiej w Gliwicach"
Zapytanie
Dotyczy: Gliwicki Budżet Obywatelski 2021
Zapytanie
Dotyczy: zadania przewidziane do realizacji w roku 2022 w dzielnicy Sośnica
Zapytanie
Dotyczy: zadania do realizacji w 2022 - Ligota Zabrska i Baildona
Zapytanie
Dotyczy: przyłączenia do PEC - ul. św. Michała
Zapytanie
Dotyczy: miejskie obchody Sylwestra w formie pokazu fajerwerków lub pokazu świetlnego - 2022
Zapytanie
Dotyczy: wysokość środków przeznaczonych na wspieranie sportu w roku 2022
Zapytanie
Dotyczy: Program „Barometr Gliwicki” – wyniki analizy
Zapytanie
Dotyczy: zniszczenie ogrodzenia na placu zabaw - skwer przy ul. Jagiellonki
Zapytanie
Dotyczy: Miejskim Serwisie Informacyjnym 40/2021 - informacje szczegółowe (2)
Zapytanie
Dotyczy: podłączenie do PEC - ul. Młodego Górnika 5 i 7 (2)
Zapytanie
Dotyczy: Miejskim Serwisie Informacyjnym 40/2021 - informacje szczegółowe
Zapytanie
Dotyczy: Program "Poznaj Polskę"
Zapytanie
Dotyczy: realizacja inwestycji PEC w ostatnich latach na terenie Łabęd
Zapytanie
Dotyczy: programu "Złota rączka dla seniora"
Zapytanie
Dotyczy: likwidacja barier architektonicznych - fundusze z budżetu miasta 2022
Zapytanie
Dotyczy: Budżet miasta w cieniu Polskiego Ładu
Zapytanie
Dotyczy: punkt szczepień na Tafli
Zapytanie
Dotyczy: gospodarowanie nieruchomościami - wyjaśnienie pojęcia "remont kapitalny"
Zapytanie
Dotyczy: gospodarowanie nieruchomościami - lokal przy ul. K.Wielkiego
Zapytanie
Dotyczy: wprowadzenie do WPF budowy nowego żłobka (2)
Zapytanie
Dotyczy: 40-kilometrowa autostrada rowerowa
Zapytanie
Dotyczy: drzewa na cmentarzu przy ul. Wrzosowej
Zapytanie
Dotyczy: projekt dla samorządów - walka z barierami
Zapytanie
Dotyczy: parkowanie pojazdów na chodniku ulicy Grottgera oraz dodatkowe przejście dla pieszych
Zapytanie
Dotyczy: warsztaty Strategiczne w toku przygotowań strategii promocji Miasta Gliwice na lata 2022 - 2024
Zapytanie
Dotyczy: przystanek autobusowy - przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników
Zapytanie
Dotyczy: realizacji projektu "Eko-światło w Gliwicach"
Zapytanie
Dotyczy: przyszłość ogródków działkowych w Dzielnicy Trynek
Zapytanie
Dotyczy: krzaki przy ul. K. Goduli
Zapytanie
Dotyczy: utworzenie dodatkowych miejsc postojowych w ciągu ulicy Batalionu Kosynierów
Zapytanie
Dotyczy: porzucony samochód przy ul. Batalionu Kosynierów
Zapytanie
Dotyczy: nagromadzona ziemia wraz z odpadami poremontowymi w ciągu ul. K. Goduli
Zapytanie
Dotyczy: wymiana oświetlenia w ciągu ul. Andersena 12-14
Zapytanie
Dotyczy: oświetlenie w ciągu ul. Andersena 12-14 (2)
Zapytanie
Dotyczy: parkowanie pojazdów na chodniku ul. Grottgera oraz dodatkowe przejście dla pieszych
Zapytanie
Dotyczy: dziura w drodze na skrzyżowaniu ul. Pustej i ul. Limanowskiego
Zapytanie
Dotyczy: możliwość instalacji publicznej toalety na stawach przy ul. Jesiennej
Zapytanie
Dotyczy: montaż ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż DK 88 - ul. Wojciecha
Zapytanie
Dotyczy: koszt obsługi prawnej UM oraz MJS w roku 2020 (2)
Zapytanie
Dotyczy: uszkodzenie masztu w ciągu ul. Staromiejskiej
Zapytanie
Dotyczy: planowane użytkowanie części działki nr 177
Zapytanie
Dotyczy: miejsca do parkowania - ul. Poezji
Zapytanie
Dotyczy: usuwanie się hałdy na ul. Pszczyńskiej (2)
Zapytanie
Dotyczy: osuwanie się hałdy na ul. Pszczyńskiej
Zapytanie
Dotyczy: strefa KSSE
Zapytanie
Dotyczy: Śląskie Sieci Metropolitarne Sp. z o.o. - oświadczenie o przyjęciu przekazu na kwotę 5 mln zł. na rzecz Magellan S.A.
Zapytanie
Dotyczy: monitoring miejski (2)
Zapytanie
Dotyczy: budowa stacji paliw w Szobiszowicach (2)
Zapytanie
Dotyczy: budowa stacji paliw przy ul. Gierymskiego - obr. Zatorze
Zapytanie
Dotyczy: budowa fabryki akumulatorów (2)
Zapytanie
Dotyczy: dodatkowy nabór na dotację sportową dla piłki ręcznej kobiet
Zapytanie
Dotyczy: uruchomienia kolejnych linii metropolitalnych oraz optymalizacja linii istniejących - dodatkowy kurs linii 32
Zapytanie
Dotyczy: inwestycja w rejonie Kanału Gliwickiego - fabryka akumulatorów
Zapytanie
Dotyczy: pytania do MZUK - różne
Zapytanie
Dotyczy: konsultacje w temacie zagospodarowania terenu na działkach nr 1528, 1529, 1537 - teren obok Radiostacji Gliwickiej
Zapytanie
Dotyczy: droga rowerowa na ul. Nowy Świat
Zapytanie
Dotyczy: budowa parkingu przy Tężni
Zapytanie
Dotyczy: monitoring fragmentu ul. Przyszłości
Zapytanie
Dotyczy: uruchomienia punktów pobierania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrzosowej (2)
Zapytanie
Dotyczy: wykwaterowania - zasady działania
Zapytanie
Dotyczy: zezwolenia na poruszanie się dla pojazdów o nośności powyżej 7 ton - ul. Główna i Strzelców Bytomskich
Zapytanie
Dotyczy: informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Gliwice w 2020 r.
Zapytanie
Dotyczy: toalety przy Tężni
Zapytanie
Dotyczy: dywidendy z Remondis Gliwice Sp. z o.o. z tytułu podziału zysku za rok 2019 (2)
Zapytanie
Dotyczy: wysypiska przy ul. Rybnickiej
Zapytanie
Dotyczy: monitoringu miejskiego
Zapytanie
Dotyczy: wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego w roku 2020.
Zapytanie
Dotyczy: uszkodzenia jezdni Św. Andrzeja
Zapytanie
Dotyczy: targowisko przy ulicy Lipowej (3)
Zapytanie
Dotyczy: remont infrastruktury drogowej przy ul. Wiślanej 2-12
Zapytanie
Dotyczy: statut sprawy wraku przy ul. Jesiennej 15
Zapytanie
Dotyczy: zachęta do szczepień dla mieszkańców Gliwic
Zapytanie
Dotyczy: Karta Mieszkańca - pakiet ofert rabatowych lub lojalnościowych
Zapytanie
Dotyczy: wycinka drzew na terenie Łabęd przez Wody Polskie
Zapytanie
Dotyczy: inwestycja kolejowo-drogowa w rejonie stacji PKP w Łabędach
Zapytanie
Dotyczy: parking na części działki nr 11/7, obręb Łabędzki Las
Zapytanie
Dotyczy: koszt obsługi prawnej Urzędu Miejskiego i Miejskich Jednostek Samorządowych w roku 2020
Zapytanie
Dotyczy: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w roku 2020
Zapytanie
Dotyczy: wpływy z wynajmu pomieszczeń żłobków
Zapytanie
Dotyczy: dywidendy z Remondis Gliwice Sp. z o.o. z tyt. podziału zysku za rok 2019
Zapytanie
Dotyczy: Arena Gliwice - koszty
Zapytanie
Dotyczy: rozbudowa monitoringu w Dzielnicy Łabędy (2)
Zapytanie
Dotyczy: Dom Ogrodnika - Park Chopina
Zapytanie
Dotyczy: Miejski Autobus Szynowy
Zapytanie
Dotyczy: informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Gliwice w 2020 r.
Zapytanie
Dotyczy: system identyfikacji wizualnej
Interpelacja
Dotyczy: program wymiany azbestu
Zapytanie
Dotyczy: wywłaszczenia - Łabędy
Zapytanie
Dotyczy: publikacje list - gospodarowanie mieszkaniami (2)
Zapytanie
Dotyczy: przeniesienie placu zabaw z ul. Na Filarze na ul. Wielicką
Zapytanie
Dotyczy: wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń
Zapytanie
Dotyczy: dofinansowanie do opłat za gospodarowanie opłatami - dot. rozstrzygnięcia nadzorczego WŚ
Zapytanie
Dotyczy: informacja o nowych punktach monitoringu w mieście
Zapytanie
Dotyczy: Młodzieżowy Dom Kultury
Zapytanie
Dotyczy: pozyskanie do zasobów Miasta tzw. Szuwarka - dz. nr 701 (2)
Zapytanie
Dotyczy: GBO 2022 - zapytania dot. wniosków z terenu dzielnicy Łabędy
Zapytanie
Dotyczy: wykaz zastawionych działek miejskich
Zapytanie
Dotyczy: montaż paneli fotowoltaicznych na stadionie Piasta lub innych obiektach miejskich
Zapytanie
Dotyczy: kurtyny wodne - Szobiszowice
Zapytanie
Dotyczy: opłaty na targowisku przy ul. Lipowej (2)
Zapytanie
Dotyczy: budynek przy ul. Staromiejskiej 10 i 12
Zapytanie
Dotyczy: ogrody działkowe
Zapytanie
Dotyczy: nieruchomość przy ul. Wiosennej 6 (5)
Zapytanie
Dotyczy: nowe wiaty przystankowe - informacja szczegółowa
Zapytanie
Dotyczy: informacje dot. ŚŚM
Zapytanie
Dotyczy: pozyskanie do zasobów Miasta dz. nr 701 - Szuwarek cd.
Zapytanie
Dotyczy: koncepcja gospodarki zielenią przy ul. Płowieckiej
Zapytanie
Dotyczy: bezdotykowe przyciski dla pieszych
Zapytanie
Dotyczy: budowa spalarni odpadów
Zapytanie
Dotyczy: wykorzystanie terenu działki 471/4 - obręb Przyszówka
Zapytanie
Dotyczy: wycinka drzew w Gliwicach
Zapytanie
Dotyczy: lustro na skrzyżowaniu Św. Andrzeja / Świętojańska
Zapytanie
Dotyczy: przetarg na budowę drogi Dziewanny / Świętojańska
Zapytanie
Dotyczy: stan nawierzchni ulicy Sowińskiego
Zapytanie
Dotyczy: odśnieżanie przystanków autobusowych w Gliwicach
Zapytanie
Dotyczy: gospodarowanie mieszkaniami
Zapytanie
Dotyczy: odśnieżanie - zatok i pętli autobusowych (3)
Zapytanie
Dotyczy: działka nr 630 i 634 - obręb Ligota Zabrska
Zapytanie
Dotyczy: możliwość zwolnienia przedsiębiorców z opłat za koncesję na alkohol
Zapytanie
Dotyczy: budynek przy ul. Narutowicza 9
Zapytanie
Dotyczy: utrzymanie miejskich parków w sezonie zimowym
Zapytanie
Dotyczy: pytania w sprawie GBO - UWAGI
Interpelacja
Dotyczy: farma fotowoltaiczna
Zapytanie
Dotyczy: zagospodarowanie budynku przy ul. Studziennej 6 - tzw. Perełka
Zapytanie
Dotyczy: obniżenie kosztów wynajmu miejskich obiektów
Zapytanie
Dotyczy: zniesienie opłat za reklamy
Zapytanie
Dotyczy: stan realizacji inwestycji - budowa remizy strażackiej w Brzezince, budowa wodnego placu zabaw, bud. ścieżki rowerowej
Zapytanie
Dotyczy: uzgodnienia dot. dojazdu do sklepu Dino - Łabędy (3)
Zapytanie
Dotyczy: naprawa konstrukcji masztu
Interpelacja
Dotyczy: planowana budowa nowego Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Św. Wojciecha w Gliwicach
Zapytanie
Dotyczy: Gliwicki Budżet Obywatelski
Zapytanie
Dotyczy: Gliwicka Starówka - odśnieżanie
Zapytanie
Dotyczy: zmiana nazwy ul. R. Luksemburg
Zapytanie
Dotyczy: przyszłość ul. Młodopolskiej
Zapytanie
Dotyczy: doprowadzenie sieci o wysokich parametrach do budynku przy ul. Żeromskiego 73 A, B,C
Zapytanie
Dotyczy: informacja dotycząca pustostanu przy ul. Żeromskiego 21-29 (dz. nr 1271/1 i 1278/1)
Zapytanie
Dotyczy: parkometry miejskie - możliwość płatności kartą
Zapytanie
Dotyczy: zbycie garaży
Zapytanie
Dotyczy: pozyskanie do zasobów Miasta dz. nr 701 - Szuwarek (6)
Zapytanie
Dotyczy: Gliwicki Obszar Gospodarczy
Zapytanie
Dotyczy: ilości osób korzystających z dofinansowania do opłat za odpady komunalne oraz środków na ten cel wydatkowanych
Zapytanie
Dotyczy: SSM - zadłużenie i sprzęt
Zapytanie
Dotyczy: inf. w temacie inwestycji drogowej na działkach 997 i 998
Zapytanie
Dotyczy: inf. dla mieszkańców ul. Żurawinowej - dot. pobliskich inwestycji
Zapytanie
Dotyczy: stan prawny działki nr 258 obręb Kuźnica
Zapytanie
Dotyczy: pojazdy elektryczne i hybrydowe
Interpelacja
Dotyczy: budowa spalarni śmieci
Zapytanie
Dotyczy: Podatek od kolei
Zapytanie
Dotyczy: Ślaskie Sieci Metropolitarne
Zapytanie
Dotyczy: budowa suchego zbiornika na potoku Cienka
Zapytanie
Dotyczy: nagrody PM
Zapytanie
Dotyczy: ul. Wrzosowa - kaplica (2)
Zapytanie
Dotyczy: ul. Zygmuntowska - przebudowa odcinka
Interpelacja
Dotyczy: kolej metropolitalna – nowe przystanki w Gliwicach
Zapytanie
Dotyczy: gromadzenie odpadów
Zapytanie
Dotyczy: nowy punkty PSZOK - Szobiszowice
Zapytanie
Dotyczy: pilotażowy program do przewozów szkolnych
Zapytanie
Dotyczy: GBO - wybieg dla psów na ul. Piaskowej
Zapytanie
Dotyczy: lokalizacja nowych punktów PSZOK
Zapytanie
Dotyczy: Inwestycje 2021
Zapytanie
Dotyczy: Pytania w sprawie GBO
Zapytanie
Dotyczy: aktu oskarżenia wobec byłego Prezydenta K. Tomali
Zapytanie
Dotyczy: Inwestycja w SP 29
Zapytanie
Dotyczy: prośba o pilną interwencję ws. składowiska odpadów - wydłużenie godzin otwarcia
Zapytanie
Dotyczy: liczba mieszkań zakładowych przekazanych Miastu Gliwice
Zapytanie
Dotyczy: pozyskanie do zasobów Miasta - Szuwarek - dz. nr 701 (5)
Zapytanie
Dotyczy: Odbiór końcowy placu zabaw na ul. Wrzosowej
Zapytanie
Dotyczy: przebudowa łuku ulicy Zygmuntowskiej
Zapytanie
Dotyczy: postój taksówek na giełdzie samochodowej - cd.
Interpelacja
Dotyczy: ograniczenia w odbiorze śmieci w czasie pandemii
Interpelacja
Dotyczy: inwestycje w gminach, w których funkcjonowały PGR-y
Zapytanie
Dotyczy: odkażanie autobusów PKM
Zapytanie
Dotyczy: budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) (7)
Zapytanie
Dotyczy: wykonane prace remontowe i modernizacyjne w łabędzkich szkołach i przedszkolach
Zapytanie
Dotyczy: GBO - przyczyny ujęcia wniosku nr 046 w wykazie zadań skierowanych do głosowania
Zapytanie
Dotyczy: zmiana organizacji ruchu przy ul. Sztygarskiej - ostateczny termin
Zapytanie
Dotyczy: działki nr 188 przy ul. Traktorzystów
Zapytanie
Dotyczy: negatywnej weryfikacja wniosku nr 231 - GBO
Zapytanie
Dotyczy: przejście pomiędzy ulicami W. Stwosza - Tarnogórska
Zapytanie
Dotyczy: gospodarowanie mieszkaniami na terenie Łabęd cd. (3)
Zapytanie
Dotyczy: wycinki drzew podczas budowy Centrum Przesiadkowego w Gliwicach
Interpelacja
Dotyczy: projektu planu budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Zapytanie
Dotyczy: montażu tabliczek dzielnicowych
Zapytanie
Dotyczy: budowy ciągu pieszego wzdłuż ul. Rybnickiej
Zapytanie
Dotyczy: działki nr 1110 - obręb Trynek
Zapytanie
Dotyczy: ograniczenia ruchu samochodów przy ul. Klasztornej
Zapytanie
Dotyczy: prac możliwych do wykonania przez MZUK
Zapytanie
Dotyczy: ul.Mechaników 15- zgodność z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Łabęd
Zapytanie
Dotyczy: informacji na temat miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
Zapytanie
Dotyczy: informacji zaplanowanych inwestycji i realizacji zadań dot.ul.Strzelców Bytomskich
Zapytanie
Dotyczy: uciążliwych zapachów wywożonych na pola środków lub nieczystości - weryfikacja pozwoleń
Zapytanie
Dotyczy: działka nr 680/3 obręb Kłodnica
Zapytanie
Dotyczy: daty przekazania terenu dla wykonawcy inwestycji "suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka"
Zapytanie
Dotyczy: informacji na temat liczby, przedmiotu i wyników interwencji przez SM w 2020 roku
Zapytanie
Dotyczy: przekazanie uaktualnionych danych dotyczących zakresu i kosztów prac związanych z wymianą źródeł ciepła w lokalach komunalnych
Zapytanie
Dotyczy: drogi dojazdowe do zachodniej obwodnicy
Zapytanie
Dotyczy: programu "Kolej +" - nowy przystanek w Sośnicy
Zapytanie
Dotyczy: Program "Kolej +" - nowy przystanek Gliwice-Czechowice
Zapytanie
Dotyczy: informacji dot. budynku zlokalizowanego przy ul. Wawelskiej
Zapytanie
Dotyczy: inf. szczeg. dot. mieszkań zlokalizowanych na terenie Sośnicy
Zapytanie
Dotyczy: informacji dot. działek należących do gminy zlokalizowanych w Sośnicy
Zapytanie
Dotyczy: garaże blaszane na terenie Łabęd (3)
Zapytanie
Dotyczy: szczepień ochronnych dla seniorów
Zapytanie
Dotyczy: zakresu działań ratownictwa wodnego
Zapytanie
Dotyczy: planowanej budowy drogi na Ostropie
Zapytanie
Dotyczy: inf. szczegółowych dot. mobilnego monitoringu na skwerze przy ul. Narutowicza i ul. A. Jagiellonki
Zapytanie
Dotyczy: działań szkoleniowych prowadzonych na terenie jednostek wojskowych zlokalizowanych przy ul. Andersa 57
Zapytanie
Dotyczy: ograniczenia ilości uczestników w uroczystości zawarcia związku małżeńskiego
Zapytanie
Dotyczy: budowy przejścia/przejazdu podziemnego w ramach inwestycji budowy zachodniej obwodnicy Miasta Gliwice na odcinku ul. Sowińskiego-Daszyńskiego
Zapytanie
Dotyczy: stanu prawnego nieruchomości przy ul. Bł. Czesława i ul. Św. Cecylii 1
Zapytanie
Dotyczy: gospodarowania mieszkaniami - Łabędy (2)
Zapytanie
Dotyczy: przebudowy układu drogowego w rejonie stacji PKP w Łabędach
Zapytanie
Dotyczy: zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Łabęd - stan prac
Zapytanie
Dotyczy: kwietnika "lokomotywy" - Trynek
Zapytanie
Dotyczy: gliwickich placów zabaw - żagle przeciwsłoneczne
Zapytanie
Dotyczy: gospodarowania mieszkaniami - Łabędy
Zapytanie
Dotyczy: zbiornika retencyjnego na potoku DOA (6)
Interpelacja
Dotyczy: Woonerf na ul. o Jana Siemińskiego
Zapytanie
Dotyczy: realizacji projektu "Streetworking Gliwice"
Zapytanie
Dotyczy: malowania linii oddzielających miejsca parkingowe
Zapytanie
Dotyczy: systemu Płatnego Parkowania (2)
Zapytanie
Dotyczy: tężni solankowej - możliwość wejścia z psem na teren tężni (3)
Zapytanie
Dotyczy: projektu "Gliwicki Barometr"
Zapytanie
Dotyczy: kosztu i terminu zakończenia remontu przystanku przy ul. Mechaników
Zapytanie
Dotyczy: pytań opinii publicznej wśród mieszkańców Gliwic
Zapytanie
Dotyczy: udostępniania danych z Wydziału Spraw Obywatelskich
Zapytanie
Dotyczy: zmiany w gliwickiej Strefie Płatnego Parkowania
Zapytanie
Dotyczy: czynników wpływających na wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych
Zapytanie
Dotyczy: budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Andersa, a ul. Kozielską
Zapytanie
Dotyczy: stanu sieci gazowniczej przy ul. Rodzinnej
Zapytanie
Dotyczy: pozyskania działki 701, obręb Przyszówka
Zapytanie
Dotyczy: liczby przypadków zachorowań na COVID-19 wśród pracowników Urzędu Miejskiego
Zapytanie
Dotyczy: huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych
Zapytanie
Dotyczy: ogródków działkowych przy ulicy Żernickiej
Zapytanie
Dotyczy: osiedlowych tablic informacyjnych - oś. Sikornik
Zapytanie
Dotyczy: sposoby płatności w SPP
Zapytanie
Dotyczy: wykup garaży ul. Kosmonautów - dz. nr 122 obr. Przyszówka
Zapytanie
Dotyczy: pawilonu przy ul. Strzelców Bytomskich położonego na działce nr 262 - przeznaczenie oraz koszty prac remontowo-adaptacyjnych
Zapytanie
Dotyczy: uszkodzony starodrzew w rejonie Wilczych Dołów
Zapytanie
Dotyczy: wycinka drzew na osiedlu Milenium
Zapytanie
Dotyczy: Strefa Płatnego Parkowania
Zapytanie
Dotyczy: remont ul. Czarnieckiego
Zapytanie
Dotyczy: doposażenia placów zabaw w ramach konkursu Gliwickie place zabaw
Zapytanie
Dotyczy: prace związane z wycinką i pielęgnacją drzew ul. Partyzantów, ul. Wolności
Zapytanie
Dotyczy: stan techniczny nawierzchni na Alei Przyjaźni - odcinek między ul. Zwycięstwa a Dworcową
Zapytanie
Dotyczy: Gliwicki Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców
Zapytanie
Dotyczy: zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji- otwarcie dla mieszkańców
Zapytanie
Dotyczy: reguły przyjmowania korespondencji mailowej w UM Gliwice
Zapytanie
Dotyczy: zły stan nawierzchni ul. Orląt Śląskich - zapytanie o remont
Zapytanie
Dotyczy: Marina Gliwice
Zapytanie
Dotyczy: stacja transformatorowa G 639 - zarośniecie krzewami - Wójtowa Wieś
Zapytanie
Dotyczy: ROD "Nad Stawem"
Zapytanie
Dotyczy: konsultant ds. chorób zakaźnych
Zapytanie
Dotyczy: status ul. Spokojnej
Zapytanie
Dotyczy: realizacji zadań ze środków finansowych PFRON
Zapytanie
Dotyczy: wykup garaży w rejonie ul. Kosmonautów i Piaskowej
Zapytanie
Dotyczy: działka 428/2, obręb Łabędy - drzewa
Zapytanie
Dotyczy: zlecenie czyszczenia i koszenia potoku Cienka w Gliwicach Bojkowie
Interpelacja
Dotyczy: bezpłatne wykonywanie testów dla personelu medycznego w punkcie drive-thru
Zapytanie
Dotyczy: przebudowa układu drogowego w rejonie stacji PKP w Łabędach
Zapytanie
Dotyczy: ograniczenie koszenia traw ze względu na warunki atmosferyczne
Zapytanie
Dotyczy: Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników
Zapytanie
Dotyczy: wsparcie dla DPS-ów i Szpitala Miejskiego
Zapytanie
Dotyczy: kategoria dróg w Łabędach
Zapytanie
Dotyczy: funkcjonowanie Piast Gliwice S.A. (2)
Zapytanie
Dotyczy: zbiornik retencyjny na Potoku DOA (4)
Zapytanie
Dotyczy: badania drive-thru
Zapytanie
Dotyczy: funkcjonowanie targowiska przy ul. Lipowej w czasie trwania pandemii (2)
Interpelacja
Dotyczy: zbiornik retencyjny na potoku DOA (3)
Zapytanie
Dotyczy: Realizacja zadania w ramach GBO - SP-32
Zapytanie
Dotyczy: uporządkowanie terenu oraz oświetlenie uliczne przy ul. Radosnej
Zapytanie
Dotyczy: funkcjonowania Piasta Gliwice SA
Zapytanie
Dotyczy: nasadzenia drzew i krzewów - Łabędy
Zapytanie
Dotyczy: deratyzacja budynku po starym komisariacie Policji przy ul. Horsta Bienka (dz. nr 42, obr. Zatorze)
Zapytanie
Dotyczy: liczba respiratorów inwazyjnych, podstawowych środków ochrony i wykonywanych testach
Zapytanie
Dotyczy: funkcjonowania targowiska przy ul. Lipowej w czasie trwania pandemii koronawirusa
Zapytanie
Dotyczy: utworzenie bazy informacji na czas stanu zagrożenia epidemiologicznego
Zapytanie
Dotyczy: dot. danych miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Zapytanie
Dotyczy: wprowadzenie zakazu wstępu na miejskie place zabaw dla dzieci i siłownie zewnętrzne w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
Zapytanie
Dotyczy: zawieszenie opłat w strefie płatnego parkowania
Zapytanie
Dotyczy: plan rozbudowy ciągu pieszo - rowerowego na Trynku
Zapytanie
Dotyczy: wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy dróg rowerowych - firma INKOM S.C.
Zapytanie
Dotyczy: inf. w zakresie gospodarki odpadami
Interpelacja
Dotyczy: program wymiany azbestu
Interpelacja
Dotyczy: remont ulicy Chorzowskiej
Zapytanie
Dotyczy: przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej - ul. Sikorskiego 42
Zapytanie
Dotyczy: stan prawny i utwardzenie odcinka ul. Niepaszyckiej
Zapytanie
Dotyczy: udostępnienie danych z Wydziału Spraw Obywatelskich
Zapytanie
Dotyczy: organizacja zajęć "aqua aerobiku dla seniorów" w roku 2020
Zapytanie
Dotyczy: postępowanie komunalizacyjne - dz. nr 1304 i 1306
Zapytanie
Dotyczy: środki z PFRON
Zapytanie
Dotyczy: reforma strefy Płatnego Parkowania
Zapytanie
Dotyczy: firma ISOVER Polska Saint Gobain - emisja spalin
Zapytanie
Dotyczy: plan zagospodarowania terenu działek nr 736/4 i 736/5
Zapytanie
Dotyczy: brakujący fragment drogi rowerowej na ul. Kujawskiej - pomiędzy autostradą A1, a rzeką Kłodnicą
Zapytanie
Dotyczy: potencjalne utworzenie ruchu jednokierunkowego - ul. Reja
Zapytanie
Dotyczy: ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich - przygotowania do budowy
Zapytanie
Dotyczy: pustostan przy ul. Żeromskiego 21-29 (nr dz. 1274/1 i 1278/1)
Zapytanie
Dotyczy: zagospodarowanie budynku przy ul. Wawelskiej 3
Zapytanie
Dotyczy: stan drzewa rosnącego w sąsiedztwie nowo powstałych budynków przy ul. Zygmuntowskiej 80A i 80B
Zapytanie
Dotyczy: ustawienie ekranów dzwiękochłonnych wzdłuż DK88 - na wys. Żerniki - Obrońców Pokoju
Zapytanie
Dotyczy: etapy zaawansowania prac na wymienionych inwestycjach miejskich
Zapytanie
Dotyczy: budowa wybiegu dla psów na tzw. bulwarach Kłodnicy, przy alejce pomiędzy ulicami Wybrzeże Wojska Polskiego i ul. Orlickiego
Zapytanie
Dotyczy: wyposażenie pływalni Neptun w fantom + dodatkowe informacje
Zapytanie
Dotyczy: inf. dot. nieruchomości przy ul. Poznańskiej
Zapytanie
Dotyczy: wykonanie prac porządkowych na terenie działki nr 337 obręb Stare Łabędy
Zapytanie
Dotyczy: dot. regulacji stanu prawnego gruntu - dz. nr 1151/1