Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Zapytanie 941

Dotyczy: planowana budowa nowego Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Św. Wojciecha w Gliwicach

Tekst interpelacji/zapytania: Pobierz plik interpelacji/zapytania

Tekst odpowiedzi: Pobierz plik odpowiedzi (PDF, rozmiar 160 KiB ) [nowe okno]

Kategoria: gospodarowanie odpadami