Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Zapytanie 928

Dotyczy: doprowadzenie sieci o wysokich parametrach do budynku przy ul. Żeromskiego 73 A, B,C

Tekst interpelacji/zapytania: Pobierz plik interpelacji/zapytania

Tekst odpowiedzi: Pobierz plik odpowiedzi (PDF, rozmiar 137 KiB ) [nowe okno]

Kategoria: gospodarka mieszkaniowa