Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Zapytanie 642

Dotyczy: wykup garaży ul. Kosmonautów - dz. nr 122 obr. Przyszówka

Tekst interpelacji/zapytania: Pobierz plik interpelacji/zapytania

Tekst odpowiedzi: Pobierz plik odpowiedzi (PDF, rozmiar 99 KiB ) [nowe okno]

Kategoria: gospodarka nieruchomościami