Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Zapytanie 3165

Dotyczy: lokalizacja drzewa w bliskim sąsiedztwie znaku drogowego w sposób niezgodny z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Tekst interpelacji/zapytania: Pobierz plik interpelacji/zapytania

Tekst odpowiedzi: Pobierz plik odpowiedzi (PDF, rozmiar 182 KiB ) [nowe okno]

Kategoria: remonty i oznakowanie dróg