Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Zapytanie 1125

Dotyczy: wycinka drzew na terenie Łabęd przez Wody Polskie

Tekst interpelacji/zapytania: Pobierz plik interpelacji/zapytania

Tekst odpowiedzi: Pobierz plik odpowiedzi (PDF, rozmiar 41 KiB ) [nowe okno] Pobierz plik odpowiedzi (PDF, rozmiar 774 KiB ) [nowe okno]

Kategoria: zieleń miejska