Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) - akty prawa miejscowego

Uchwała L/1035/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-10-12
w sprawie: programu współpracy miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Uchwała XLIX/1022/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-09-14
w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej "Opoka" w Gliwicach

Uchwała XLIX/1019/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-09-14
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu

Uchwała XLIX/1007/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-09-14
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie lotniska – etap I

Uchwała XLIX/1006/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-09-14
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon składowiska odpadów