Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) - akty prawa miejscowego

Uchwała XLI/840/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-11-10
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice

Uchwała XLI/839/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-11-10
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice

Uchwała XL/833/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-10-06
w sprawie: ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach

Uchwała XL/832/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-10-06
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach

Uchwała XXXIX/820/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-09-08
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Uchwała XXXIX/818/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-09-08
w sprawie: pomników przyrody.