Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) - akty prawa miejscowego

Uchwała XLII/867/2022
Uchylona
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-12-15
w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

Uchwała XLI/860/2022
Wykonana
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-11-10
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego