Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta

Rada Miasta

Wybory uzupełniajce ławników 2024


ratusz miejskiKadencja Rady Miasta Gliwice 2024-2029
(7 kwietnia 2024 r. - 7 kwietnia 2029 r.)


 

 

 

 

 


Rada Miasta jest organem uchwałodawczym, mającym kompetencje stanowiące i kontrolne, wybieranym na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych przez mieszkańców miasta. Rada Miasta Gliwice liczy w pełnym składzie 25 radnych.
W trakcie kolejnych sesji, Rada Miasta decyduje o najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania miasta. Więcej o prawach i obowiązkach radnych i kompetencjach Rady Miasta – Statut Miasta i Regulamin Rady Miasta.

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miasta dostępne są w zakładkach poszczególnych komisji.

Protokoły z sesji Rady Miasta wraz z:
                                                - porządkiem obrad,
                                                - informacją o pracy prezydenta w okresie międzysesyjnym,
                                                - wynikami głosowań imiennych
dostępne są na stronie Sesje Rady Miasta - terminy, projekty uchwał, transmisja i retransmisja obrad lub w wersji papierowej, do wglądu w Biurze Rady Miasta, pokoje 136 i 143, I piętro Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy Urzędu.

Osoby niesłyszące mogą się zwrócić z wnioskiem o udostępnienie szczegółowego zapisu, obrazującego przebieg obrad Rady Miasta, w punkcie, którym osoby te są zainteresowane. Wniosek może dotyczyć sesji przeprowadzonej przed dniem 23 września 2020 r., tj. do nagrań obrad, do których nie zostały wykonane napisy.  Wniosek zgosić można do Biura Rady Miasta (pok. 136, I piętro UM) lub za pośrednictwem Konsultanta ds. osób Niepełnosprawnych (stanowisko na parterze UM). Retransmisje sesji odbywających się po dniu 23 września 2020 r. opatrzone są napisami z wypowiedziami osób zabierających głos w dyskusji, zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 848 z późn. zm.). Osoba niesłysząca, której sprawa będzie przedmiotem obrad Rady Miasta, może wystąpić do Biura Rady Miasta z wnioskiem o zapewnienie udziału tłumacza języka migowego w sesji Rady Miasta, w interesującym ją punkcie.

Udostępnianie wydruków aktów prawnych odbywa się za opłatą, zasady regulowane są zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-7826/23 z dnia 8 lutego 2024 r. oraz z późn. zm w  sprawie udostępniania wydruków aktów prawnych.

Dane osobowe mieszkańców, zawarte w uchwałach Rady Miasta, zostały przed upublicznieniem aktu w BIP zanonimizowane, zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 5 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Za anonimizację danych osobowych odpowiada Naczelnik Biura Rady Miasta.
Adres mailowy: br@um.gliwice.pl
Telefon kontaktowy do Biura Rady Miasta:  32 238-54-27

Podczas sesji / posiedzenia komisji mieszkańcom udzielany jest głos za zgodą Rady / komisji, zgodnie z § 9 ust. 4 oraz § 44 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta. Wyjątek stanowi debata nad raportem o stanie Miasta. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, musi spełnić wymogi opisane w art. 28aa ust. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40 z poźn. zm.)

Zgłoszenie się do dyskusji podczas sesji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.

Składy Rady Miasta Gliwice - kadencje od 1990 r. do 2024 r.

Kadencja 2018-2023 (21 października 2018 r. - 21 października 2023 r., przedłużona do 30 kwietnia 2024 r.)
Kadencja 2014-2018 (16 listopada 2014 r. - 16 listopada 2018 r.)
Kadencja 2010-2014 (21 listopada 2010 r. - 21 listopada 2014 r.)
Kadencja 2006-2010 (12 listopada 2006 r. - 12 listopada 2010 r.)
Kadencja 2002-2006 (27 października 2002 r. - 27 października 2006 r.)
Kadencja 1998-2002 (11 października 1998 r. - 11 października 2002 r.)
Kadencja 1994-1998 (19 czerwca 1994 r. - 19 czerwca 1998 r.)
Kadencja 1990-1994 (27 maja 1990 r. - 27 maja 1994 r.)

Data rozpoczęcia publikacji: 03-09-2020

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBarbara Chodaczek-Sagan
Data wytworzenia informacji2020-04-07 18:28:19
Informację wprowadził do BIPAdministrator Systemu
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-03
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1dodano informację o wyborach uzupełniających ławnikówNatalia Czernik22-05-2024 11:16:10
2Aktualizacja zarządzenia PMMarta Stradomska09-02-2024 15:03:07
3usunięto dostęp do informacji o wyborach na ławników sądowychNatalia Czernik12-01-2024 13:50:54
4Aktualizacja publikatorówMarta Stradomska29-05-2023 15:24:54
5dodano link do podstrony o wyborach ławników 2023Natalia Czernik25-05-2023 08:54:48
6zmiana podlinkowania zarządzeniaNatalia Czernik03-03-2023 12:48:14
7poprawiono daty skrajne kadencji RMNatalia Czernik03-03-2023 11:52:40
8Zmiany w dokumencieNatalia Czernik15-10-2020 12:10:22
9Zmiany w dokumencieNatalia Czernik03-09-2020 10:08:34
10Zmiany w dokumencieNatalia Czernik03-09-2020 10:08:34
11Zmiany w dokumencieNatalia Czernik03-09-2020 10:08:34
12Zmiana treści dokumentuPatryk Filipek01-05-2020 15:14:44
13Utworzenie dokumentuAdministrator Systemu07-04-2020 18:28:19