Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

Co powinienem wiedzieć?

Przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej  następuje w przypadku:

 1. wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych,
 2. wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 3. likwidacji otworu wiertniczego.
   

Kto może załatwić sprawę?

Inwestor występujący o przyjęcia zgłoszenia lub upoważniona przez niego osoba.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania na załatwienie danej sprawy- 30 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej
 2. 3 egzemplarze projektu robót geologicznych.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach mieszczących się w siedzibie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym - Biura Obsługi Interesantów, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 330, - IIIp.
Tel. 32-238-56-79
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów można przesłać pocztą.
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa prawo geologiczne i górnicze
 2. Rozporządzenia Ministra  Klimatu i Środowiska w sprawie innych dokumentacji geologicznych
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

brak

Kategoria sprawy:

SR – Geologia

Wydział:

Wydział Środowiska

Numer karty

ŚR.27/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Dolińska - Szeląg
Data wytworzenia informacji2020-07-28 10:29:13
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 10:29:13
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska07-02-2024 11:51:47
2aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka14-08-2023 09:09:06
3Aktualizacja kart usług zmiana numeru podstawy prawnej (Dz.U.)Krystyna Kasprzyk07-07-2023 08:19:57
4aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:14:04
5Zmiana tytułu dokumentuAlicja Banach15-09-2020 12:44:15
6Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 10:29:13