Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Prezydent Miasta / Prezydent i pozostali członkowie Kierownictwa Miasta

Prezydent i pozostali członkowie Kierownictwa Miasta

 

 

Katarzyna Kuczyńska-Budka

 

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Prezydent Miasta
tel. 32 230 69 51
email: pm@um.gliwice.pl
Sekretariat Prezydenta – I piętro, pok. 123

Zakres zadań

Prezydent kieruje bieżącymi sprawami miasta, reprezentuje je na zewnątrz, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej miasta. Koordynuje przygotowanie i realizację wieloletnich planów i programów rozwoju miasta. Zapewnia przygotowanie projektów oraz realizację uchwał Rady Miasta, kieruje Urzędem Miejskim. Więcej o kompetencjach Prezydenta Miasta w: Statucie Miasta Gliwice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.

 

Jarosław Zięba - Wiceprezydent

 

Jarosław Zięba

I Zastępca Prezydenta Miasta
tel. 32 231 78 22
email: zp1@um.gliwice.pl
Sekretariat I Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok. 115

Zakres zadań

Zastępca Prezydenta Miasta Jarosław Zięba nadzoruje realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta, pozyskiwania funduszy z zagranicznych źródeł finansowania - w tym z Unii Europejskiej, planowania przestrzennego i systemu informacji przestrzennej, architektury i budownictwa, geodezji i kartografii.
Jest także odpowiedzialny za gospodarkę nieruchomościami i mieszkalnictwo, zamówienia publiczne, inwestycje miejskie i remonty, nadzór właścicielski, usługi komunalne i transport lokalny zarządzanie kryzysowe, obronę cywilną, a także zadania z zakresu obronności państwa i bezpieczeństwa publicznego.
Współpracuje z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
 • Zarząd Dróg Miejskich,
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
 • Centrum Ratownictwa Gliwice,
 • Straż Miejska,
 • Gliwicki Klub Sportowy "PIAST" S.A.
 • Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o. o.
 • Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" Sp. z o. o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.
 • Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
 • Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
 • Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.
 • Śląskie Centrum Logistyki S.A.
 • Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o. o.
 • Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
 • Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

 


 

Łukasz Gorczyński - Wiceprezydent

Łukasz Gorczyński

II Zastępca Prezydenta Miasta
tel. 32 239 11 40
email: zp2@um.gliwice.pl
Sekretariat II Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok. 117


Zakres zadań

Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Gorczyński nadzoruje realizację zadań z zakresu edukacji, kultury, sportu, turystyki, środowiska, zdrowia i spraw społecznych oraz inicjatyw lokalnych. Jest także odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi oraz uczelniami wyższymi.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz instytucje kultury:

 • Szkoły i placówki oświatowe,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Żłobki Miejskie,
 • Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom",
 • Dom Pomocy Społecznej "Opoka",
 • Środowiskowy Dom Samopomocy,
 • Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej,
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych,
 • Teatr Miejski,
 • Miejska Biblioteka Publiczna,
 • Muzeum,
 • Centrum Kultury Victoria.

 

Agnieszka Dylewska - Skarbnik Miasta


Agnieszka Dylewska
Skarbnik Miasta

tel. 32 238 54 11
sk@um.gliwice.pl

Sekretariat Skarbnika Miasta – I piętro, pok. 103

Zakres zadań

Do zadań Skarbnika Miasta Agnieszki Dylewskiej należy zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej miasta, w tym nadzór nad realizacją budżetu miasta. Skarbnik Miasta odpowiada także za sprawy związane z udzielaniem przez miasto pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz pobieraniem podatków i opłat lokalnych.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
 


Marta Tartanus-Oryszczak-sekretarz miasta

Marta Tartanus-Oryszczak
Sekretarz Miasta

tel. 32 238 54 05
se@um.gliwice.pl

Sekretariat Sekretarza Miasta – I piętro, pok. 108

Zakres zadań

Sekretarz Miasta Marta Tartanus-Oryszczak odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, nadzoruje sprawy związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji, koordynuje i nadzoruje obsługę klientów Urzędu i wdrażanie systemów zarządzania.

Prowadzi także nadzór nad realizacją zadań z zakresu funkcjonowania urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich, w tym organizacją wyborów i referendów oraz komunikacji i informatyzacji. Odpowiada również za współpracę z Radą Miasta i jednostkami pomocniczymi miasta.

 

Poprzednie kadencje

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćSylwia Gacek
Data wytworzenia informacji2020-05-21 12:02:32
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-21 12:02:32
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1brakSylwia Gacek15-11-2023 11:00:42
2Zmiany w dokumencieSylwia Gacek03-07-2020 06:22:42
3Zmiany w dokumencieSylwia Gacek02-07-2020 14:29:53
4Utworzenie dokumentuTomasz Bartel21-05-2020 12:02:32