Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Postępowanie polubowne

Obowiązujące przepisy wymagają aby strony umowy dążyły do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu. Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, a przed skierowaniem sprawy do sądu powszechnego, bądź chcąc uniknąć drogi sądowej warto skorzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów lub skierować sprawę na Sąd Polubowny.
Zgodnie z art. 187 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego pozew winien czynić zadość warunkom pisma procesowego, i zawierać wszystkie istotne dane.
Jednym z wymogów pozwu jest informacja o próbie mediacji lub innego pozasądowego rozwiązania sporu, bądź przedstawienie wyjaśnień dlaczego takiej próby nie podjęto.

 

Pozasądowe rozwiązanie sporu:
Informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod wskazanym adresem:
https://polubowne.uokik.gov.pl/

Postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego w Polsce prowadzone są przez:

  • Inspektoraty Inspekcji Handlowych
  • Związek Banków Polskich Bankowy Arbitraż Konsumencki
  • Rzecznika Finansowego
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej
  • Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki
  • Rzecznika Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego
  • Rzecznika Praw Pasażera Kolei
  • Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności

Informacje o innych instytucjach konsumenckich - przydatne linki

Sąd Polubowny:
Sądy Polubowne działają przy Inspektoratach Inspekcji Handlowych

W Katowicach przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej działa Stały Sąd Polubowny. Zapis na Sąd Polubowny jest bezpłatny ewentualne opłaty mogą wiązać się z koniecznością powołania biegłego rzeczoznawcy. Działalność sądów polubownych w Polsce uregulowana jest w części V Kodeksu postępowania cywilnego w art. 1154- 1217.
http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,64,staly-sad-polubowny

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Nidzińska
Data wytworzenia informacji2020-09-11 13:17:40
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-11 13:17:40
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieSylwia Niklewicz14-09-2020 10:24:13
2Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz11-09-2020 13:17:40