Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Portal Komornika

Portal Komornika

Portal Komornika przeznaczony jest dla komorników sądowych w celu wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Portal Komornika udostępniany przez Prezydenta Miasta Gliwice obejmuje dane o podmiotach ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gliwice (obszar miasta Gliwice) i umożliwia:

  • weryfikację czy podmiot (osoba fizyczna lub prawna) figuruje w operacie ewidencyjnym;
  • w każdym przypadku gdy podmiot będący przedmiotem zapytania komornika nie figuruje w operacie ewidencyjnym, wygenerowanie informacji o niefigurowaniu tego podmiotu w bazie;

Korzystanie z Portalu Komornika w aplikacji WebEWID wymaga zawarcia umowy na przydzielenie dostępu do systemu informatycznego urzędu.

Usługa udostępniana jest bezpłatnie. W celu uzyskania dostępu do usługi należy zwrócić się za pośrednictwem korespondencji e-mail o przydzielenie dostępu do systemu informatycznego Urzędu Miasta Gliwice na adres
e-mail: ge@um.gliwice.pl.

W tytule korespondencji e-mail należy wpisać "Dotyczy dostępu do systemu informatycznego – komornik sądowy". W treści korespondencji e-mail należy podać dane podmiotu (pełną nazwę podmiotu, adres siedziby i nr NIP), osobę reprezentującą podmiot (imię nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu komórkowego i nr PESEL) oraz załączyć skan decyzji Ministra Sprawiedliwości o powołaniu wnioskodawcy na stanowisko komornika sądowego. Po otrzymaniu zgłoszenia Wydział Geodezji i Kartografii wszczyna procedurę przydzielenia dostępu do systemu informatycznego Urzędu Miasta Gliwice w zakresie dostępu do "Portalu Komornika". Komornik Sądowy zwrotnie otrzyma formularz zgłoszeniowy (formularz-uprawnienia użytkownika WebEWID), który należy wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Prawidłowo wypełniony formularz należy przesłać zwrotnie na adres e-mail z którego korespondencja została wysłana. W oparciu o otrzymany formularz zostanie przygotowana umowa na dostęp do systemu informatycznego Urzędu Miasta Gliwice. Umowa jest przygotowana w formacie PDF i zostanie przesłana do komornika w celu jej podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Komornik odsyła umowę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zwrotny adres e-mail. Po otrzymaniu umowy komornikowi zostaje przydzielony dostęp do Portalu Komornika i nadane zostają uprawnienia. Zwrotnie komornik sądowy otrzymuje podpisaną umowę ze stronu urzędu wraz z linkami umożliwiającymi instalację certyfikatu VPN oraz korzystanie z Portalu Komornika. Login oraz hasło dostępu do systemu Urzędu Miasta Gliwice w tym Portalu Komornika zostaną przesłane w sposób bezpieczny o czym komornik zostanie poinformowany na etapie przekazania podpisanej umowy ze strony urzędu. W celu zalogowania do "Portalu Komornika" należy wykorzystać aplikację VPN, do której użytkownik otrzymał link. W celu uruchomienia usługi należy zainstalować darmowy Check Point Mobile i dokonać jego konfiguracji zgodnie z otrzymaną instrukcją. Procedura przyznania dostępu do systemu informatycznego Urzędu Miasta Gliwice trwa do 7 dni roboczych.

W przypadku nie posiadania przez komornika sądowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego istnieje możliwość zawarcia umowy w wersji papierowej na miejscu w Urzędzie Miasta Gliwice po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem Wydziału Geodezji i Kartografii lub odsyłając za pośrednictwem operatora pocztowego przesłane wcześniej przez wydział egzemplarze umowy, poświadczone notarialnie.

W przypadku wygaśnięcia certyfikatu VPN należy zwrócić się korespondencją e-mail o wystawienie nowego certyfikatu VPN na adres e-mail: ge@um.gliwice.pl podając dotychczasowy numer umowy na dostęp do systemu informatycznego. Certyfikat zostanie wystawiony niezwłocznie. Zwrotnie zostanie przesłany e-mail z instrukcją umożliwiającą pobranie nowego certyfikatu VPN.

Informacja dla komorników sądowych w zakresie "Portalu Komornika" dostępna jest pod numerami telefonów:

  • Wydział Geodezji i Kartografii w zakresie dostępności danych: 32 239 11 08
  • Wsparcie informatyczne w przypadku trudności z instalacją VPN: 32 238 55 06
  • Dział wsparcia technicznego WebEWID - twórca aplikacji: 12 444 78 27 wew. 2

Link do usługi WebEWID - Portal Komornika - portal jest dostępny tylko po podpisaniu umowy.

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJacek Sobelski
Data wytworzenia informacji2021-03-11 11:16:41
Informację wprowadził do BIPAnetta Guzdek
Data udostępnienia informacji w BIP2021-03-23 09:16:28
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuKrzysztof Kowalski23-03-2021 09:16:28
2Utworzenie dokumentuAnetta Guzdek11-03-2021 11:16:41