Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia Publiczne / Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020

* orientacyjna wartość zamówienia, która wynika z zsumowania większej liczby podobnych zamówień,
** orientacyjna wartość danego zamówienia.


Przykład:
Zamówienie o nazwie:
"Rozbudowa parkingu przy ul. Józefa Elsnera - w systemie zaprojektuj i wybuduj"
jest zsumowane z zamówieniem o nazwie:
"Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

W tym:
- *orientacyjna wartość zamówienia
(zsumowana wartość wszystkich dwóch zamówień) wynosi: 1 057 209,07 zł,
- **orientacyjna wartość danego zamówienia
"Rozbudowa parkingu przy ul. Józefa Elsnera - w systemie zaprojektuj i wybuduj" (wartość pojedynczego zamówienia wynosi: 466 623,75 zł.

Wszystkie wartości wskazane poniżej są kwotami netto.


 

Zamówienia na rok 2020:

Lp.Numer wiersza Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Aktualizacja projektu przebudowy oświetlenia na ul. Toszeckiej w Gliwicach usługa przetarg nieograniczony 1 429 299,98 zł (*)

487 425,36 zł (**)
I kwartał
2 Bieżąca obsługa przepompowni kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice usługa przetarg nieograniczony 502 434,00 zł I kwartał
3 Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej usługa przetarg nieograniczony 4 820 325,20 zł I kwartał
4 Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej w systemie zaprojektuj i wybuduj robota budowlana przetarg nieograniczony 777 535,08 zł I kwartał
5 Budowa oświetlenia na ul. Rybnickiej w ramach projektu Eko-światło w Gliwicach -Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego robota budowlana przetarg nieograniczony 1 685 934,89 zł I kwartał
6 Budowa oświetlenia na ul. Szmaragdowej w Gliwicach robota budowlana przetarg nieograniczony 266 909,80 zł (*)

139 241,34 zł (**)
I kwartał
7 Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym - w systemie zaprojektuj i wybuduj robota budowlana przetarg nieograniczony 1 057 209,07 zł (*)

491 434,06 zł (**)
I kwartał
8 Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka - opracowanie dokumentacji projektowej (2) usługa przetarg nieograniczony 226 628,08 zł I kwartał
9 Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka - roboty budowlane robota budowlana przetarg nieograniczony 3 205 284,55 zł III kwartał
10 Budowa szpitala miejskiego - Inżynier Kontraktu usługa przetarg nieograniczony 6 885 887,07 zł I kwartał
11 Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica - modernizacja kładek robota budowlana przetarg nieograniczony 2 655 086,50 zł (*)

1 313 000,00 zł (**)
II kwartał
12 Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica - zabezpieczenia robota budowlana przetarg nieograniczony 2 655 086,50 zł (*)

15 600,00 zł (**)
I kwartał
13 Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (DOA) w Gliwicach robota budowlana przetarg nieograniczony 16 678 820,00 zł I kwartał
14 Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej na Drogowej Trasie Średnicowej w Gliwicach. usługa przetarg nieograniczony 785 820,50 zł (*)

650 000,00 zł (**)
I kwartał
15 Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice usługa przetarg nieograniczony 785 820,50 zł (*)

135 820,50 zł (**)
I kwartał
16 Doręczanie osobom fizycznym decyzji podatkowych przez pracowników urzędu usługa analiza rynku 292 592,00 zł I kwartał
17 Dostawa materiałów biurowych oraz papieru na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach, miejskich jednostek organizacyjnych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach dostawa przetarg nieograniczony 878 170,10 zł (*)

863 170,10 zł (**)
IV kwartał
18 Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu kontroli dostępu robota budowlana przetarg nieograniczony 2 845 528,46 zł IV kwartał
19 Druk Miejskiego Serwisu Informacyjnego - Gliwice usługa przetarg nieograniczony 643 500,00 zł IV kwartał
20 Inwentaryzacja geodezyjna obszaru dzielnicy Stare Gliwice usługa przetarg nieograniczony 175 000,00 zł (*)

135 000,00 zł (**)
I kwartał
Lp.Numer wiersza Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
21 Inwentaryzacja przestrzeni miejskiej w zakresie reklam oraz stworzenie bazy danych zinwentaryzowanych obiektów. usługa przetarg nieograniczony 203 252,03 zł II kwartał
22 Kompleksowa analiza systemu kanalizacji deszczowej w zlewniach na terenie położonym w granicach administracyjnych miasta Gliwice z usługą wykonania operatów wodnoprawnych i uzyskania zgód wodnoprawnych. usługa przetarg nieograniczony 855 300,00 zł I kwartał
23 Konserwacja i bieżące utrzymanie rowów z podziałem na rejony usługa przetarg nieograniczony 447 154,47 zł I kwartał
24 Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własnosć Gminy Gliwice na terenie Miasta Gliwice na lata 2020-2021 usługa przetarg nieograniczony 569 107,00 zł I kwartał
25 Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Tauron Dystrybucja Serwis S.A. i mieszaną na lata 2020/2021 usługa zamówienie z wolnej ręki 1 382 114,00 zł III kwartał
26 Konserwacja i serwis systemu KSAT2000 usługa zamówienie z wolnej ręki 958 650,00 zł (*)

918 000,00 zł (**)
II kwartał
27 Koszty wysyłki usługa przetarg nieograniczony 483 410,41 zł (*)

650,41 zł (**)
I kwartał
28 Mechaniczne czyszczenie tunelu przy ul. Tarnogórskiej usługa przetarg nieograniczony 129 629,63 zł II kwartał
29 Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Gliwice robota budowlana przetarg nieograniczony 28 185 622,72 zł (*)

25 410 000,00 zł (**)
II kwartał
30 Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej robota budowlana zamówienie z wolnej ręki 1 608 879,79 zł I kwartał
31 Modernizacja nawierzchni tras rowerowych. robota budowlana przetarg nieograniczony 2 655 086,50 zł (*)

817 000,00 zł (**)
II kwartał
32 Modernizacja nawierzchni trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Kopalnianej wraz z montażem elementów małej architektury. robota budowlana przetarg nieograniczony 2 655 086,50 zł (*)

184 283,25 zł (**)
I kwartał
33 Modernizacja piętrowych rozdzielnic elektrycznych pionów A, D, E, F w budynku UM przy ul. Zwycięstwa 21 robota budowlana przetarg nieograniczony 276 202,44 zł (*)

162 601,63 zł (**)
I kwartał
34 Modernizacja Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej Miasta Gliwice dostawa zamówienie z wolnej ręki 243 902,43 zł I kwartał
35 Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A robota budowlana przetarg nieograniczony 955 966,10 zł I kwartał
36 Naprawa klap dymowych zainstalowanych na hali widowiskowo-sportowej pn. Arena Gliwice usługa przetarg nieograniczony 222 912,29 zł I kwartał
37 Naprawa kserokopiarek usługa przetarg nieograniczony 254 294,60 zł II kwartał
38 Obsługa geodezyjna Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w roku 2020/2021 usługa przetarg w oparciu o kodeks cywilny 175 000,00 zł (*)

40 000,00 zł (**)
II kwartał
39 Obsługa prawna Kierownictwa Miasta w 2020-2021 usługa zamówienie z wolnej ręki 763 158,54 zł (*)

42 900,00 zł (**)
I kwartał
40 Obsługa prawna Skarbnika Miasta w 2021 roku usługa zamówienie z wolnej ręki 763 158,54 zł (*)

25 800,00 zł (**)
IV kwartał
Lp.Numer wiersza Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
41 Obsługa prawna wybranych wydziałów w latach 2022-2023 usługa postępowanie - rozdział 6 pzp 763 158,54 zł (*)

694 458,54 zł (**)
IV kwartał
42 Ochrona całodobowa budynków Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz budynków wskazanych przez Urząd usługa postępowanie - rozdział 6 pzp 450 614,15 zł I kwartał
43 Ochrona całodobowa budynków Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz budynków wskazanych przez Urząd usługa zamówienie z wolnej ręki 495 675,55 zł IV kwartał
44 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie miasta Gliwice usługa przetarg nieograniczony 40 104 501,00 zł (*)

40 000 000,00 zł (**)
II kwartał
45 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. Orlickiego do ul. Staromiejskiej. usługa przetarg nieograniczony 634 689,89 zł (*)

162 601,63 zł (**)
II kwartał
46 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich-Grzybowa-Toszecka. usługa przetarg nieograniczony 634 689,89 zł (*)

162 601,63 zł (**)
II kwartał
47 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Toszeckiej od ul. Gajowej do ul. Rekreacyjnej. usługa przetarg nieograniczony 634 689,89 zł (*)

162 601,63 zł (**)
II kwartał
48 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką. usługa przetarg nieograniczony 634 689,89 zł (*)

117 885,00 zł (**)
II kwartał
49 Opracowanie koncepcji budowy trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Robotniczej. usługa przetarg nieograniczony 634 689,89 zł (*)

29 000,00 zł (**)
II kwartał
50 Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice usługa przetarg nieograniczony 814 814,81 zł I kwartał
51 Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w centrum miasta i pojemników na psie odchody na terenie miasta Gliwice usługa przetarg nieograniczony 755 900,71 zł (*)

528 318,64 zł (**)
IV kwartał
52 Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w centrum miasta i pojemników na psie odchody na terenie miasta Gliwice usługa przetarg nieograniczony 478 337,54 zł IV kwartał
53 Organizacja konferencji promującej rozwój potencjału lotniczego usługa przetarg nieograniczony 150 000,00 zł III kwartał
54 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 13 robota budowlana przetarg nieograniczony 19 551 936,93 zł (*)

18 516 000,00 zł (**)
I kwartał
55 Pełnienie funkcji asysty finansowego dla zadań pt: _Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi_ i _Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi-ETAP II_ usługa przetarg nieograniczony 131 700,00 zł I kwartał
56 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pt: Zabudowa urządzeń podczyszczajacych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania Restytucja koryta rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku 750 mb. usługa przetarg nieograniczony 160 358,30 zł (*)

107 791,47 zł (**)
I kwartał
57 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pt: Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do cieków w mieście z zabudową retencji, remontem wylotów, skarp, cieków i rzek (14,15,18,40,41 rz. kłodnica) w systemie zaprojektuj i wybuduj usługa przetarg nieograniczony 160 358,30 zł (*)

25 299,10 zł (**)
I kwartał
58 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pt. Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do rzeki Kłodnicy w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem wylotów. usługa przetarg nieograniczony 160 358,30 zł (*)

27 267,73 zł (**)
I kwartał
59 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu zarządzania kanalizacją deszczową usługa przetarg nieograniczony 1 170 000,00 zł (*)

450 000,00 zł (**)
I kwartał
60 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach usługa przetarg nieograniczony 1 170 000,00 zł (*)

720 000,00 zł (**)
I kwartał
Lp.Numer wiersza Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
61 Pełnienie funkcji menedżera projektu przy realizacji Gliwickiego Centrum Umiejętności usługa zamówienie z wolnej ręki 217 000,00 zł I kwartał
62 Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu zarządzania kanalizacją deszczową usługa przetarg nieograniczony 141 730,30 zł (*)

50 000,00 zł (**)
I kwartał
63 Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach usługa przetarg nieograniczony 141 730,30 zł (*)

58 536,56 zł (**)
I kwartał
64 Pełnienie funkcji Operatora Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej Miasta Gliwice w latach 2020-2023. usługa negocjacje z ogłoszeniem 13 253 430,01 zł I kwartał
65 Pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pt: Zabudowa urządzeń podczyszczajacych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w gliwicach na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania Restytucja koryta rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku 750 mb usługa przetarg nieograniczony 141 730,30 zł (*)

21 210,00 zł (**)
I kwartał
66 Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pt: Zabudowa urządzeń podczyszczajacych na wylotach do rzeki Kłodnicy w ramch przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem wylotów usługa przetarg nieograniczony 141 730,30 zł (*)

11 983,74 zł (**)
I kwartał
67 Projekt budowy oświetlenia na ul. Pod Borem oraz ul. Gajowej w Gliwicach usługa przetarg nieograniczony 1 429 299,98 zł (*)

68 512,87 zł (**)
I kwartał
68 Projekt budowy oświetlenia na ul. Portowej w Gliwicach usługa przetarg nieograniczony 1 429 299,98 zł (*)

205 563,59 zł (**)
I kwartał
69 Projekt przebudowy oświetlenia na ul. Kozielskiej w Gliwicach usługa przetarg nieograniczony 1 429 299,98 zł (*)

565 378,55 zł (**)
I kwartał
70 Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej robota budowlana przetarg nieograniczony 28 185 622,72 zł (*)

653 671,50 zł (**)
III kwartał
71 Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ul. Słowackiego i Dolnej Wsi robota budowlana przetarg nieograniczony 2 655 086,50 zł (*)

325 203,25 zł (**)
II kwartał
72 Przebudowa oświetlenia na ul. Piramowicza w Gliwicach robota budowlana przetarg nieograniczony 266 909,80 zł (*)

127 668,46 zł (**)
I kwartał
73 Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4 - zaprojektuj i wybuduj (4) robota budowlana przetarg nieograniczony 410 559,63 zł I kwartał
74 Przetarg na usługi pocztowe na rok 2020/2021 usługa przetarg nieograniczony 483 410,41 zł (*)

482 760,00 zł (**)
III kwartał
75 Ręczne sprzatanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na rejony. usługa przetarg nieograniczony 246 992,56 zł IV kwartał
76 Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na rejony. usługa przetarg nieograniczony 755 900,71 zł (*)

227 582,07 zł (**)
IV kwartał
77 Rozbiórki obiektów robota budowlana przetarg nieograniczony 569 074,39 zł I kwartał
78 Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności - rozbudowa aplikacji IUiP. usługa zamówienie z wolnej ręki 176 780,49 zł (*)

48 780,49 zł (**)
II kwartał
79 Rozbudowa parkingu przy ul. Józefa Elsnera - w systemie zaprojektuj i wybuduj robota budowlana przetarg nieograniczony 1 057 209,07 zł (*)

466 623,75 zł (**)
I kwartał
80 Serwis i asysta techniczna MSIP w okresie 07.2020 - 07.2021 usługa zamówienie z wolnej ręki 176 780,49 zł (*)

128 000,00 zł (**)
II kwartał
Lp.Numer wiersza Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
81 Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej robota budowlana przetarg nieograniczony 5 556 380,24 zł (*)

5 401 095,69 zł (**)
I kwartał
82 Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A budowa - hali sportowej - Inżynier Kontraktu usługa przetarg nieograniczony 1 111 127,60 zł (*)

108 021,91 zł (**)
I kwartał
83 Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. usługa zamówienie z wolnej ręki 594 130,94 zł II kwartał
84 Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B - dokumentacja projektowa usługa przetarg w oparciu o kodeks cywilny 132 451,86 zł (*)

24 390,24 zł (**)
II kwartał
85 Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 6 robota budowlana przetarg nieograniczony 19 551 936,93 zł (*)

1 035 936,93 zł (**)
II kwartał
86 Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1 - dokumentacja projektowa usługa przetarg w oparciu o kodeks cywilny 132 451,86 zł (*)

24 390,24 zł (**)
II kwartał
87 Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40 - dokumentacja projektowa usługa przetarg w oparciu o kodeks cywilny 132 451,86 zł (*)

16 260,16 zł (**)
II kwartał
88 Ubezpieczeenie strażnicy Ochotniczej Starży Pożarnej w Gliwicach-Ostropie usługa przetarg nieograniczony 1 561 692,87 zł (*)

381,00 zł (**)
III kwartał
89 Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie 01.04.2020 - 31.03.2022 usługa przetarg nieograniczony 1 561 692,87 zł (*)

181 714,00 zł (**)
I kwartał
90 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021 r. - 31.03.2023 r. usługa przetarg nieograniczony 1 561 692,87 zł (*)

1 367 093,87 zł (**)
IV kwartał
91 Ubezpieczenie NNW członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Brzezince usługa przetarg nieograniczony 1 561 692,87 zł (*)

471,00 zł (**)
III kwartał
92 Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczej Starży Pożarnej w Gliwicach-Ostropa. usługa przetarg nieograniczony 1 561 692,87 zł (*)

471,00 zł (**)
I kwartał
93 Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Bojków. usługa przetarg nieograniczony 1 561 692,87 zł (*)

471,00 zł (**)
I kwartał
94 Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Brzezince usługa przetarg nieograniczony 1 561 692,87 zł (*)

471,00 zł (**)
III kwartał
95 Ubezpieczenie OC i NNW pożarniczej przyczepy ciężarowej będącej w posiadaniu Ochotniczej Starży Pożarnej w Gliwicach-Brzezince. usługa przetarg nieograniczony 1 561 692,87 zł (*)

93,00 zł (**)
II kwartał
96 Ubezpieczenie OC i NNW samochodu pożarniczego marki JELCZ będącego w posiadaniu OSP w Gliwicach-Ostropie. usługa przetarg nieograniczony 1 561 692,87 zł (*)

897,00 zł (**)
IV kwartał
97 Ubezpieczenie OC i NNW samochodu pożarniczego marki LUBLIN będącego w posiadaniu OSP w Gliwicach-Bojkowie. usługa przetarg nieograniczony 1 561 692,87 zł (*)

919,00 zł (**)
III kwartał
98 Ubezpieczenie OC i NNW samochodu pożarniczego marki STAR będącego w posiadaniu OSP w Gliwicach-Ostropie. usługa przetarg nieograniczony 1 561 692,87 zł (*)

1 326,00 zł (**)
II kwartał
99 Ubezpieczenie OC i NNW w dwóch samochodów pożarniczych będące w posiadaniu OSP w Gliwicach-Brzezince. usługa przetarg nieograniczony 1 561 692,87 zł (*)

1 794,00 zł (**)
IV kwartał
100 Ubezpieczenie OC, AC i NNW samochodu pożarniczego marki VOLVO będącego w posiadaniu OSP w Gliwicach-Bojkowie. usługa przetarg nieograniczony 1 561 692,87 zł (*)

5 231,00 zł (**)
IV kwartał
Lp.Numer wiersza Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
101 Ubezpieczenie strażnicy Ochotniczej Starży Pożarnej w Gliwicach-Bojkowie. usługa przetarg nieograniczony 1 561 692,87 zł (*)

360,00 zł (**)
III kwartał
102 Uruchomienie i bieżąca obsługa szaletów przy Pl. Piastów i Pl. Inwalidów Wojennych usługa zamówienie z wolnej ręki 170 731,70 zł IV kwartał
103 Usługi sprzątania lokali rad dzielnic usługa przetarg nieograniczony 577 767,32 zł (*)

3 000,00 zł (**)
I kwartał
104 Usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. usługa przetarg nieograniczony 148 148,15 zł IV kwartał
105 Utrzymanie czystości w budynkach administrowanych przez Urząd Miejski w Gliwicach w okresie 12 miesięcy usługa zapytanie o cenę 577 767,32 zł (*)

574 767,32 zł (**)
I kwartał
106 Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych oraz skaningu laserowego z opracowaniem cyfrowej ortofotomapy, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu, modelu 3D wraz z dostarczeniem przeglądarki danych. usługa przetarg nieograniczony 341 463,41 zł I kwartał
107 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kolektorów odwadniajacych wraz z budową zbiornika retencyjnego dla terenów graniczących z Miastem Knurów (ul. Gronowa) usługa przetarg nieograniczony 2 902 100,00 zł (*)

269 500,00 zł (**)
I kwartał
108 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia dla obszaru pomiędzy ul. Rybnicką, obwodnicą, autostradą A4, a ul. Ku Dołom wraz z budową zbiornika retencyjnego usługa przetarg nieograniczony 2 902 100,00 zł (*)

485 100,00 zł (**)
I kwartał
109 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia dla obszaru skrzyżowania DK78 z ul. Knurowską wraz z budową zbiornika retencyjnego usługa przetarg nieograniczony 2 902 100,00 zł (*)

192 500,00 zł (**)
I kwartał
110 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odwodnienia terenów położonych pomiędzy ul. Rolników a autostradą A4 w Gliwicach usługa przetarg nieograniczony 2 902 100,00 zł (*)

261 800,00 zł (**)
I kwartał
111 Wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia obszaru lotniska, wysypiska śmieci i terenów inwestycyjnych wraz z budową zbiornika retencyjnego II ul. Bojkowska usługa przetarg nieograniczony 2 902 100,00 zł (*)

192 500,00 zł (**)
I kwartał
112 Wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia terenów poprzez rów po północnej stronie autostrady A4 w rejonie ul. Bojkowskiej i przepustu pod autostradą A4 w Gliwicach usługa przetarg nieograniczony 2 902 100,00 zł (*)

23 100,00 zł (**)
I kwartał
113 Wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia terenów w rejonie przepustu pod autostradą A4 i ul. Pszczyńską w Gliwicach usługa przetarg nieograniczony 2 902 100,00 zł (*)

23 100,00 zł (**)
I kwartał
114 Wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia terenów wraz z budową zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pszczyńskiej i autostrady A4 w Gliwicach usługa przetarg nieograniczony 2 902 100,00 zł (*)

539 000,00 zł (**)
I kwartał
115 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia od ul. Łabędzkiej do Parku Szwajcaria usługa przetarg nieograniczony 2 902 100,00 zł (*)

100 000,00 zł (**)
I kwartał
116 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia w rejonie ul. Odlewników usługa przetarg nieograniczony 2 902 100,00 zł (*)

115 500,00 zł (**)
I kwartał
117 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia w ul. Jesiennej usługa przetarg nieograniczony 2 902 100,00 zł (*)

150 000,00 zł (**)
I kwartał
118 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia w ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej usługa przetarg nieograniczony 2 902 100,00 zł (*)

400 000,00 zł (**)
II kwartał
119 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia w ul. Zachodniej usługa przetarg nieograniczony 2 902 100,00 zł (*)

150 000,00 zł (**)
I kwartał
120 Wykonanie koreferatu dla dokumentacji projektowej dla suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską usługa przetarg nieograniczony 200 000,00 zł I kwartał
Lp.Numer wiersza Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
121 Wykonanie projektu dla inwestycji pn.: Budowa oświetlenia na ul. Błonie w Gliwicach usługa przetarg nieograniczony 1 429 299,98 zł (*)

102 419,61 zł (**)
I kwartał
122 Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II rejon 1. robota budowlana przetarg nieograniczony 2 395 244,67 zł (*)

946 788,23 zł (**)
IV kwartał
123 Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Etap II - rejon 2 robota budowlana przetarg nieograniczony 2 395 244,67 zł (*)

1 448 456,44 zł (**)
IV kwartał
124 Wywóz odpadów komunalnych i segregowanych z posesji Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie 24 miesięcy usługa przetarg nieograniczony 40 104 501,00 zł (*)

104 501,00 zł (**)
IV kwartał
125 Zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przy ul. Towarowej w Gliwicach robota budowlana przetarg nieograniczony 269 500,00 zł I kwartał
126 Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania Restytucja koryta rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku 750 mb robota budowlana przetarg nieograniczony 28 185 622,72 zł (*)

2 121 951,22 zł (**)
I kwartał
127 Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - Inżynier Kontraktu usługa przetarg nieograniczony 2 291 672,75 zł (*)

1 824 474,94 zł (**)
II kwartał
128 Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - Nadzór Autorski usługa przetarg nieograniczony 785 075,97 zł (*)

519 756,85 zł (**)
II kwartał
129 Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane robota budowlana przetarg nieograniczony 210 245 206,40 zł (*)

167 383 021,62 zł (**)
II kwartał
130 Zakup artykułów szkolnych na potrzeby rad dzielnic dostawa przetarg nieograniczony 878 170,10 zł (*)

15 000,00 zł (**)
I kwartał
131 Zakup ergonomicznych mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach - zakup foteli obrotowych i biurek z regulacją wysokości dostawa przetarg nieograniczony 1 149 934,11 zł I kwartał
132 Zakup funkcjonalności dodatkowych systemu KSAT2000 usługa zamówienie z wolnej ręki 958 650,00 zł (*)

40 650,00 zł (**)
III kwartał
133 Zakup komputerów na potrzeby Wydziału GE dostawa przetarg nieograniczony 494 897,00 zł (*)

9 756,00 zł (**)
III kwartał
134 Zakup monitorów komputerowych na potrzeby Wydziału GE dostawa przetarg nieograniczony 494 897,00 zł (*)

46 341,00 zł (**)
III kwartał
135 Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach dostawa przetarg nieograniczony 494 897,00 zł (*)

390 000,00 zł (**)
IV kwartał
136 Zakup sprzętu komputerowego w związanego z rozwojem infrastruktury Urzędu Miejskiego w Gliwicach dostawa przetarg nieograniczony 494 897,00 zł (*)

48 800,00 zł (**)
IV kwartał
137 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków - opracowanie dokumentacji projektowej (4) usługa przetarg w oparciu o kodeks cywilny 132 451,86 zł (*)

67 411,22 zł (**)
I kwartał
138 Zespół Szkół Ogólnokształcąch nr 8 ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów - doposażenie areny lekkoatletycznej robota budowlana przetarg nieograniczony 534 479,67 zł III kwartał
139 Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski. usługa przetarg nieograniczony 570 731,70 zł I kwartał
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJolanta Górecka-Wróbel
Data wytworzenia informacji2020-09-17 10:54:23
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-17 11:38:27
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuTomasz Bartel29-09-2020 05:36:17
2Zmiany w dokumencieTomasz Bartel17-09-2020 11:38:43
3Zmiana statusu dokumentuTomasz Bartel17-09-2020 11:38:27
4Utworzenie dokumentuTomasz Bartel17-09-2020 10:54:23