Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Opłata targowa

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach*.

*Targowiskiem są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.
Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach, zwolnione są od opłaty targowej.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa, w drodze uchwały, rada gminy. Rada gminy może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ponadto rada gminy może wprowadzić inne niż ww. zwolnienia przedmiotowe od opłaty targowej.

Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące od dnia 01 stycznia 2023 r. (Uchwała nr.XXXIX/808/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej).

W roku 2024 wysokość stawek opłaty targowej nie ulega zmianie.

Inkasent wyznaczony do pobierania opłaty targowej:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 25C w Gliwicach - inkasent na terenie giełdy samochodowej przy ul. Kujawskiej oraz na pozostałym terenie miasta Gliwice.

Dodatkowych informacji w tej sprawie w Wydziale Podatków i Opłat udzielają:

  1. ustalanie opłaty (RWo) - IV piętro, pokój 441 - tel. 32-238-56-86
  2. księgowość (RRa) - IV piętro, pokój 474 - tel. 32-239-12-20

e-mail: po@um.gliwice.pl

Zagadnienia dotyczące opłaty targowej regulują przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.).


Opis:

Opłata targowa

Kategoria sprawy:

PO – Opłaty

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Numer karty

PO.11/DP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgata Roczniak
Data wytworzenia informacji2020-09-08 09:06:20
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-08 09:06:20
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska15-04-2024 15:21:43
2Aktualizacja kartyAlicja Białorucka06-12-2023 14:42:36
3aktualizacja publikatoraAnna Imbiorska17-01-2023 11:24:40
4Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk12-12-2022 09:05:31
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach08-09-2020 09:06:20