Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Otwarte konkursy
Otwarte konkursy
formularz wyszukiwania

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (II konkurs)

Zarządzenie nr PM-24/2024 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (II konkurs)

Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie zdrowia publicznego - profilaktyka cukrzycy i wsparcie osób chorych na cukrzycę

Zarządzenie Nr PM- 21/2024 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w zakresie zdrowia publicznego - profilaktyka cukrzycy i wsparcie osób chorych na cukrzycę

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku

Zarządzenie nr PM–9655/2024 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej - Prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie w budynku przy ul. Noakowskiego 1 w Gliwicach-1

Zarządzenie nr PM- 9402/24 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej - Prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie w budynku przy ul. Noakowskiego 1 w Gliwicach dla osób pochodzących z terenu Miasta Gliwice oraz Gmin, które zawrą z Miast...

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w lokalu przy ul. Traugutta 3 w Gliwicach

Zarządzenie nr PM-9392/24 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w lokalu przy ul. Traugutta 3 w Gliwicach

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla dzieci i młodzieży

Zarządzenie nr PM-9388/24 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29 luty 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla dzieci i młodzieży

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. - II konkurs

Treść zarządzenia nr PM-9332/2024 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 lutego 2024 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku (II konkurs)

ZARZĄDZENIE NR PM-9237/2024 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach półmaratonu w 2024 r.

Treść Zarządzenia nr PM-9187/24 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 18 stycznia 2024 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane od lutego do 31 grudnia 2024 r. - dyscypliny priorytetowe grupa 2 (modelarstwo lotnicze, boks, kolarstwo)

Treść zarządzenia nr PM-9133/24 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 11 stycznia 2024 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami (II konkurs)

Treść zarządzenia nr PM-9123/24 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 8 stycznia 2024 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku

ZARZĄDZENIE NR PM-8934/2023 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Zarządzenie nr PM- 8877/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Zarządzenie nr PM-8876/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

Zarządzenie nr PM-8857/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr PM-8856/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w 2024 r.

Treść Zarządzenia nr PM-8828/23 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 listopada 2023 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

Treść zarządzenia nr PM-8814/23 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2023 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami - rok 2024

Treść zarządzenia nr PM-8813/23 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2023 r.  

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w 2024 r. - dyscypliny priorytetowe grupa 2

Treść zarządzenia nr PM-8786/23 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 listopada 2023 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w 2024 r. - dyscypliny priorytetowe grupa 1

Treść Zarządzenia nr PM-8785/23 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 listopada 2023 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 r.

Zarządzenie nr PM- 8761/23 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej – Organizacja wigilii dla osób potrzebujących

Zarządzenie nr PM-8252/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej - Organizacja wigilii dla osób potrzebujących

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka.

Zarządzenie nr PM-7828/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie zdrowia publicznego - profilaktyka cukrzycy i wsparcie osób chorych na cukrzycę

Zarządzenie Nr PM-7712/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 02 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie zdrowia publicznego - profilaktyka cukrzycy i wsparcie osób chorych na cukrzycę

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2023 roku

Zarządzenie nr PM-7713/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 02 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2023 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizację zadania publicznego w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka

Zarządzenie nr PM-7648/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej - Prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie w budynku przy ul. Noakowskiego 1 w Gliwicach

Zarządzenie nr PM- 7509/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej - Prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie w budynku przy ul. Noakowskiego 1 w Gliwicach

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach półmaratonu w 2023 r.

Zarządzenie nr PM-7433/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 2 marca 2023 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – II edycja

Zarządzenie nr PM-7432/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – II edycja

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami - II konkurs

Zarządzenie nr PM-7364/23 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 lutego 2023 r.  

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w 2023 r. - II konkurs

Zarządzenie nr PM-7348/23 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 13 lutego 2023 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane od 1 marca do 31 grudnia 2023 r. - dyscypliny priorytetowe grupa 2 (szachy)

Zarządzenie nr PM-7186/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 11 stycznia 2023 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej

Zarządzenie nr PM-7108/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku

Zarządzenie nr 7063/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 grudnia 2022 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Treść Zarządzenia nr PM-7044/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 grudnia 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - Realizacja działań profilaktyczno - terapeutycznych dla mieszkańców Gliwic w lokalu przy ul. Błogosławionego Czesława 5 w Gliwicach

Zarządzenie nr PM-6994/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami - rok 2023

Zarządzenie nr PM-6998/22 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 grudnia 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w 2023 r.

Zarządzenie nr PM-6997/22 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 grudnia 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

Zarządzenie nr PM-6954/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Zarządzenie nr PM- 6933/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr PM-6934/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w 2023 r. - dyscypliny priorytetowe grupa 2

Zarządzenie nr PM-6866/22 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2022 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w 2023 r. - dyscypliny priorytetowe grupa 1

Zarządzenie nr PM-6865/22 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej – organizacja wigilii dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych

Zarządzenie nr PM-6862/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej – organizacja wigilii dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r.

Zarządzenie nr PM-6784/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka (okres realizacji zadania - 2022/2023 r.)-1

Zarządzenie nr PM-6296/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane od 1 września do 31 grudnia 2022 r. - dyscypliny priorytetowe grupa 2 (kickboxing, siatkówka kobiet)

Zarządzenie nr PM-6246/22 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - edycja II

Zarządzenie nr PM-6123/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – II edycja

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka (okres realizacji zadania - 2022/2023 r.)

Zarządzenie nr PM-6061/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej - prowadzenie miejsc i zapewnienie pobytu w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach półmaratonu w 2022 roku

Treść Zarządzenia nr PM-5992/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 maja 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w II półroczu 2022 r.

Zarządzenie nr PM-5935/22 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 maja 2022 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w II półroczu 2022 r. - dyscypliny priorytetowe grupa 2

Zarządzenie nr PM-5815/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 13 kwietnia 2022 r.   Uwaga. Zarządzenie zostało zmienione w zakresie terminów składania i uzupełniania wniosków.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w II półroczu 2022 r. - dyscypliny priorytetowe grupa 1

Zarządzenie nr PM-5814/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej – Prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie w budynku przy ul. Noakowskiego w Gliwicach

Zarządzenie nr PM- 5735/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej - Prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie w budynku przy ul. Noakowskiego w Gliwicach

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2022 roku

Zarządzenie nr PM-5493/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2022 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – II edycja

Zarządzenie nr PM-5429/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – II edycja

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegających na organizowaniu zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w 2022 r.

Zarządzenie nr PM-5398/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 stycznia 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczącego organizacji przeprowadzenia warsztatów pn. „Kreatywny rozwój”, w ramach projektu „Aktywnie dla Gliwic” - II konkurs

Zarządzenie nr PM-5397/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. „Kreatywny rozwó...

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane od 1 marca do 30 czerwca 2022 r. - dyscypliny priorytetowe grupa 2 (modelarstwo lotnicze, siatkówka kobiet, orientacja sportowa)

Treść Zarządzenia nr PM-5361/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 stycznia 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - II konkurs

Treść Zarządzenia nr PM-5359/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 stycznia 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami - II konkurs

Treść Zarządzenia nr PM-5360/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 stycznia 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr PM-5323/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej - organizacja i przeprowadzenie warsztatów wzmacniających kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodzin zastępczych

Zarządzenie nr PM-5305/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów wzmac...

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej - organizacja i przeprowadzenie bloku edukacyjno-terapeutycznego dla rodzin zastępczych

Zarządzenie nr PM-5304/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia bloku edukacyjno-terape...

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej - organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin biologicznych z elementami terapii rodzin i profilaktyki zdrowia

Zarządzenie nr PM-5303/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla r...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

Zarządzenie nr PM-5191/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 grudnia 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczącego organizacji przeprowadzenia warsztatów pn. „Kreatywny rozwój”, w ramach realizacji projektu „Aktywnie dla Gliwic”

Zarządzenie nr 5190/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczącego organizacji przeprowadzenia warsztatów pn. „Kreatywny rozwój&rdquo...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku  

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Zarządzenie nr PM-5078/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Zarządzenie nr PM-5075/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - Realizacja działań profilaktyczno - terapeutycznych dla mieszkańców Gliwic w lokalu przy ul. Błogosławionego Czesława 5 w Gliwicach

Zarządzenie nr PM-5077/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii

Zarządzenie nr PM-5076/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii

Otwarty konkrus ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w dziedzinie działałności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr PM-5064/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Zarządzenie nr PM-5026/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 listopada 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sportu osób niepełnosprawnych - rok 2022

Zarządzenie nr PM-5025/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 listopada 2021 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w I półroczu 2022 r. - dyscypliny priorytetowe grupa 2

Zarządzenie nr PM - 5023/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 listopada 2021 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w I półroczu 2022 r. - dyscypliny priorytetowe grupa 1

Zarządzenie nr PM - 5022/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 listopada 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r.

Zarządzenie nr PM-4962/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Otwarty konkurs ofert na na realizację w 2021 roku zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, mającego na celu zorganizowanie wsparcia osób samotnych, ubogich i bezdomnych w okresie świątecznym, w sposób dostosowany do obowiązującego reżimu sanitarnego

Zarządzenie nr PM-4938/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, mającego na celu zorganizowanie wsparcia osób samotnych, ubogich i bezdomnych w okresie świątecznym, w sposób dostosowany do obowiązującego reżimu sanitarnego

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia bloku edukacyjno-terapeutycznego dla rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy.

Zarządzenie nr PM-5202/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia bloku edukacyjno-ter...

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów wzmacniających kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy.

Zarządzenie nr PM-5201/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów wz...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla rodzin biologicznych z elementami terapii rodzin i profilaktyki zdrowia, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy.

Zarządzenie nr PM-5200/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów dl...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie w budynku przy ul. Noakowskiego w Gliwicach - Zmiana terminu składania ofert do 29.09.2021 r.

  Zarządzenie nr PM-4592/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27.08.2021 r. Zarządzenie nr PM-4652/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 08 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schr...

Dotyczy: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, dotyczących promocji i realizacji programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy w terminie do 31.12.2021r.

Zarządzenie nr PM-4586/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Nabór wniosków o dotację na zadanie z zakresu sportu realizowane w II półroczu 2021 roku w dyscyplinie priorytetowej sklasyfikowanej w grupie I - futsal mężczyzn

Zarządzenie nr PM-4530/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach półmaratonu w terminie od września do listopada 2021 roku

Zarządzenie nr PM-4484/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka - edycja II

Zarządzenie nr PM-4428/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach półmaratonu w terminie od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zarządzenie nr PM-4278/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 lipca 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (nr 2)

Zarządzenie nr PM-4260/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 czerwca 2021 r.  

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r. w dyscyplinie piłka ręczna kobiet

Zarządzenie nr PM-4277/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 lipca 2021 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r. w dyscyplinie kolarstwo

Zarządzenie nr PM-4276/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 lipca 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów wzmacniających kompetencje opiekuńczo– wychowawcze rodzin

Zarządzenie nr PM-4213/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów wzmac...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla rodzin biologicznych z elementami terapii rodzin i profilaktyki zdrowia

Zarządzenie nr PM-4214/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla r...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia bloku edukacyjno-terapeutycznego dla rodzin zastępczych

Zarządzenie nr PM-4212/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia bloku edukacyjno-terape...

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2021 roku.

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2021 roku  

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu na terenie miasta Gliwice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie nr PM-4115/2021 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu na terenie miasta Gliwice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. p...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2021 roku mający na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od lipca do października 2021 r.

Zarządzenia nr PM - 4109/2021 z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2021 roku mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od lipca do października 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka

Zarządzenie nr PM-4110/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej - prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie w budynku przy ul. Noakowskiego w Gliwicach

Zarządzenie nr PM-4107/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie w budynku przy ul. Noakowskiego w Gliwicach.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku

Zarządzenie nr PM – 4073/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 maja 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr PM-4053/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 18 maja 2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2021 roku

Zarządzenie nr PM – 4044/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 14 maja 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

Zarządzenie nr PM-4034/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 11 maja 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sportu osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr PM-4033/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 11 maja 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na realizację zadania publicznego zlecanego w celu przeciwdziałania COVID-19 - Zapewnienie możliwości odbycia kwarantanny osobom bezdomnym kierowanym do schroniska dla osób bezdomnych

Zarządzenie nr PM-3945/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia możliwości składania ofert na realizację zadania publicznego zlecanego w celu przeciwdziałania COVID-19 - Zapewnienie możliwości odbycia kwarantanny osobom bezdomnym kierowanym do schroniska dla osób bezdomnych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki – prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy Rynku 4-5 w okresie od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 roku

Zarządzenie nr PM – 3908/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 08 kwietnia 2021 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w II półroczu 2021 r. - dyscypliny priorytetowe grupa 2

Zarządzenie nr PM - 3819/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 marca 2021 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w II półroczu 2021 r. - dyscypliny priorytetowe grupa 1

Zarządzenie nr PM - 3818/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 marca 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach w 2021 roku ogólnopolskiego turnieju minisiatkówki

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3649/221 z 15 lutego 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2021 roku

Zarządzenie nr PM-3644/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2021 roku

Nabór ofert na realizację zadania publicznego zlecanego w celu przeciwdziałania COVID-19 - Zapewnienie możliwości odbycia kwarantanny osobom bezdomnym kierowanym do schroniska dla osób bezdomnych

Zarządzenie nr PM-3393/20 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia możliwości składania ofert na realizację zadania publicznego zlecanego w celu przeciwdziałania COVID-19 - Zapewnienie możliwości odbycia kwarantanny osobom bezdomnym kierowanym do schroniska dla osób bezdomnych

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii

Zarządzenie nr PM-3165/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Zarządzenie nr PM-3164/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – profilakyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Zarządzenie nr PM-3163/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr PM-3129/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Otwarty konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Zarządzenie nr PM-3125/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Otwarty konkurs ofert na realizację na przełomie 2020/2021 roku zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie w budynku przy ul. Noakowskiego w Gliwicach.

Zarządzenie nr PM-3089/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 listopada 2020 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację na przełomie 2020/2021 roku zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie w budynku przy ul. Noakowskiego w Gliwicach.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3067/2020 z 17 listopada 2020 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w I półroczu 2021 r. w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3056/2020 z 16 listopada 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej, mającego na celu zorganizowanie wsparcia osób samotnych, ubogich i bezdomnych w okresie świątecznym, w sposób dostosowany do obowiązującego reżimu sanitarnego

Zarządzenie nr PM-2977/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 października 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, mającego na celu zorganizowanie wsparcia osób samotnych, ubogich i bezdomnych w okresie świątecznym, w sposób dostosowany do obowiązującego reżimu sanitarnego

Konkurs ofert nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 r.

Zarządzenie nr PM-2949/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Całość zarządzenia dostępna tutaj

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Zarządzenie nr PM - 2506/20 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów z zakresu edukacji finansowej pn. „Edukacja finansowa”, w ramach r...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.

Zarządzenie nr PM-1344/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 7)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. „Streetworking dla Dzielnicy Baildona”, w ramach realizacji projektu „Twoja społeczność Twoją szansą. Eta...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 6)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. „Streetworking dla Dzielnicy Baildona”, w ramach realizacji projektu „Twoja społeczność Twoją szansą. Eta...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 5)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. „Streetworking dla osiedla Baildona”, w ramach realizacji projektu „Twoja społeczność Twoją szansą. Etap...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 4)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. „Aktywizacja zawodowa dla Dzielnicy Baildona”, w ramach realizacji projektu „Twoja społeczność Twoją szan...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 3)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. „Aktywizacja zawodowa dla osiedla Baildona”, w ramach realizacji projektu „Twoja społeczność Twoją szansą...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 2)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. „Aktywizacja zawodowa”, w ramach realizacji projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Eur...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 1)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. „Aktywizacja społeczna”, w ramach realizacji projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Eu...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka na przełomie 2020/2021 r. (II edycja)

Nabór wniosków o wsparcie rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych we wszystkich dyscyplinach indywidualnych w 2018 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5359/2017 z 16 listopada 2017 r.

Nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w I półroczu 2018 roku w dyscyplinach zespołowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5360/2017 z 16 listopada 2017 r.  

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka na przełomie 2020/2021 r.

Dodatkowy nabór wniosków o dotacje na realizację zadań z zakresu sportu w dyscyplinach indywidualnych od 1 lutego do 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5597/2018 z 4 stycznia 2018 r.

Nabór wniosków o dotacje na realizację zadań z zakresu sportu w dyscyplinach zespołowych w II półroczu 2018 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6256/2018 z 16 maja 2018 r.

Nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w I półroczu 2019 roku w dyscyplinach zespołowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7212/2018 z 16 listopada 2018 r.

Nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w 2019 roku w dyscyplinach indywidualnych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7211/2018 z 16 listopada 2018 r.

Dodatkowy nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane od 1 lutego do 30 czerwca 2019 r. w dyscyplinach piłka nożna i hokej na trawie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-181/2018 z 27 grudnia 2018 r.

Nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w II półroczu 2019 roku w dyscyplinach zespołowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-659/2019 z 13 maja 2019 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w II półroczu 2020 r. w dyscyplinach zespołowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2271/2020 z 13 maja 2020 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w I półroczu 2020 r. w dyscyplinach zespołowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1546/2019 z 18 listopada 2019 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w 2020 r. w dyscyplinach indywidualnych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1548/2019 z 18 listopada 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach turnieju judo o charakterze międzynarodowym w terminie od października do grudnia 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-2630/2020 z 6 sierpnia 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-2446/2020 z 1 lipca 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach półmaratonu w terminie od sierpnia do 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-2543/2020 z 17 lipca 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 marca do 30 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-1847/2020 z 28 stycznia 2020 r.

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach turnieju tenisa stołowego o charakterze międzynarodowym, w terminie od 24 lutego do 15 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1802/2020 z 23 stycznia 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1547/2019 z 18 listopada 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2266/2020 z 13 maja 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie Mistrzostw Europy w ju-jitsu NO GI

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1316/2019 z 10 października 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu organizację mityngu lekkoatletycznego na arenie przy ul. Syriusza w Gliwicach

Zarządzenie Prezydenta Miasta gliwice nr PM-347/2019 z 26 lutego 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2019 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-339/2019 z 21 lutego 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, mającego na celu organizację w Gliwicach Mistrzostw Polski Seniorów w tenisie stołowym

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-224/2019 z 17 stycznia 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegających na organizacji zajęć ju-jitsu dla dzieci i młodzieży

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-205/2019 z 11 stycznia 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7210/2018 z 16 listopada 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja mityngu lekkoatletycznego na arenie przy ul. Syriusza w Gliwicach”

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6028/2018 z 3 kwietnia 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu organizację w Gliwicach międzynarodowego turnieju judo

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6664/2018 z 31 lipca 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6257/2018 z 16 maja 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu organizację w Gliwicach półmaratonu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6065/2018 z 5 kwietnia 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego od 1 marca do 31 grudnia 2018 r., polegającego na zorganizowaniu Mistrzostw Europy w jujitsu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5695/2018 z 24 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2020 roku (II edycja) - zmiana

Zarządzenie nr PM-2155/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr PM-2060/2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 15 lutego do 30 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr PM-5596/2018 Prezydenta Miasta Gliwice z 4 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2020 roku (II edycja)

Zarządzenie nr PM-2060/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 marca 2020 r.  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2020 roku

Zarządzenie nr PM-1568/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 listopada 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr PM-5358/2017 Prezydenta Miasta Gliwice z 16 listopada 2017 r.  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki – prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy Rynku 4-5 w okresie od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 roku

Zarządzenie nr PM–2030/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 lutego 2020 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2020 roku (nr 2).

Zarządzenie nr PM–1858/20 Prezydenta Miasta Gliwice  z dnia 30 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2020 roku (nr 1)

Zarządzenie nr PM–1581/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 listopada 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 2) prezentujących nowatorskie projekty artystyczne

Zarządzenie nr PM–7218/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 1)

Zarządzenie nr PM–7217/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 5) mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od lipca do grudnia 2019 roku

Zarządzenie nr PM–744/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 maja 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 4) prezentujących nowe projekty

Zarządzenie nr PM–336/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 lutego 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2020 roku

Zarządzenie nr PM – 1602/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 listopada 2019 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

Zarządzenie nr PM–7213/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 3)

Zarządzenie nr PM-201/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 stycznia 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2020 roku (nr 4) mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od sierpnia do grudnia 2020 roku

Zarządzenie nr PM – 2493/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 lipca 2020r.