Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Obwieszczenia w sprawie postępowań administracyjnych dot. zezwoleń na realizację inwestycji drogowych
Obwieszczenia w sprawie postępowań administracyjnych dot. zezwoleń na realizację inwestycji drogowych

OBWIESZCZENIE AB.6740.5.5.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. o wydaniu dnia 16 kwietnia 2024 r. decyzji Prezydenta Miasta Gliwice znak AB.6740.5.5.2024

AAAAAA Godło UM - Firmówka-1

OBWIESZCZENIE AB.6740.5.5.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. o wydaniu dnia 16 kwietnia 2024 r. decyzji Prezydenta Miasta Gliwice znak AB.6740.5.5.2024 w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr AB-7/2023 z dnia 21.11.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Rybnicką z ul. Knurowską w Gliwicach wraz z rozbudową drogi krajowej nr 78 – ul. Rybnickiej oraz drogi powiatowej nr 7201S – ul. Knurowskiej”.

Obwieszczenie w formacie PDF

Obwieszczenie w formacie DOC