Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Obowiązki stowarzyszeń i fundacji

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, instytucje takie jak fundacje oraz stowarzyszenia, zwane dalej organizacjami, zobowiązane są do złożenia oświadczenia do właściwego organu nadzoru – w tym ze względu na adres siedziby (tj. Prezydenta Miasta Gliwice) - czy organizacja przyjmuje płatność w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Pisemne Oświadczenie dot.płatności o wartości równej lub przekraczającej 10.000 eu podpisane przez władze organizacji umocowane do działania w sprawach majątkowych (zgodnie z zapisami zawartymi w statucie lub regulaminie) należy przekazać do sekretariatu Wydziału Spraw Obywatelskich (pokój 218, II p. UM Gliwice), za pośrednictwem Biura Podawczego (wejście od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) lub pocztą.
Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój: 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21.
Kontakt telefoniczny: 32 238 54 34.
mail:so@um.gliwice.pl

Uwaga!
Wsparcia lokalnych organizacji, zarówno poprzez możliwość nieodpłatnego korzystania z dostępnej infrastruktury, jak i poprzez kompleksowe doradztwo specjalistów (w tym rejestracji, tworzenia statutu, wyboru formy działalności), udziela Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych – Centrum 3.0.
Dane kontaktowe:
Adres siedziby: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 1,
Kontakt telefoniczny: 32 238 81 67 lub 32 232 04 77
Adres strony internetowej: https://gods.gliwice.pl/

Uwaga!
Powyższe podmioty są do bieżącego informowania
w ciągu roku o przypadku wystąpienia w organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ponadto nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziła istotne zmiany w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które wiążą się z powstaniem nowych obowiązków po stronie stowarzyszeń oraz fundacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Zgodnie z art. 58 pkt 12, pkt 13 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zostały obowiązane także stowarzyszenia oraz fundacje podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie crbr.podatki.gov.pl

Rejestr jest jawny, a ustawa określa termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do Rejestru - 7 dni od rejestracji organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także 7 dni od rejestracji każdej zmiany danych, które są zgłaszane do Rejestru (np. zmiany w zarządzie).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.).

 


Opis:

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji

Kategoria sprawy:

SO - Stowarzyszenia i kluby sportowe

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.10/DP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2022-11-25 09:26:50
Informację wprowadził do BIPDorota Rynkiewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2022-11-25 09:26:50
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 12:59:47
2zmniejszenie ilości akapitówAnna Imbiorska22-02-2023 08:13:46
3Zmiana statusu dokumentuDorota Rynkiewicz28-11-2022 09:38:36
4Zmiana opisu dokumentuDorota Rynkiewicz25-11-2022 10:23:56
5Utworzenie dokumentuDorota Rynkiewicz25-11-2022 09:26:50