Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Nagrody sportowe

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Nagrody i wyróżnienia sportowe

Co powinienem wiedzieć?

Nagrodę lub wyróżnienie w dziedzinie sportu może otrzymać:

a) zawodnik osiągający wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
b) trener lub inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej, zamieszkujący w Gliwicach.

 1. Nagrody dla zawodników w indywidualnych dyscyplinach sportu mogą być przyznane za osiągnięcia sportowe w systemie czterostopniowym we wszystkich kategoriach wiekowych:
  • Nagroda I stopnia za zajęcie I-III miejsca na Igrzyskach Olimpijskich,
  • Nagroda II stopnia za zajęcie IV-VI miejsca na Igrzyskach Olimpijskich,  I-III na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,
  • Nagroda III stopnia za zajęcie I-III miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i Europy oraz Mistrzostwach Polski,
  • Nagroda IV stopnia za uzyskanie wyniku mającego charakter szczególnego wyczynu sportowego.
 2. Nagrody w zespołowych dyscyplinach sportu mogą otrzymać zawodnicy reprezentujący dyscypliny, w których rywalizacja odbywa na co najmniej trzech ogólnopolskich poziomach rozgrywkowych (warunek dot. liczby poziomów rozgrywkowych nie dotyczy sportu osób niepełnosprawnych). Nagrody mogą być przyznane we wszystkich kategoriach wiekowych w systemie pięciostopniowym:
  • Nagroda I stopnia za zajęcie I-III miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, 
  • Nagroda II stopnia za zajęcie IV-VI miejsca na Igrzyskach Olimpijskich,  I-III na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy, 
  • Nagroda III stopnia za zajęcie I-III miejsca na Mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski lub Pucharze Świata oraz awans do najwyższej klasy rozgrywkowej,
  • Nagroda IV stopnia za awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych,
  • Nagroda V stopnia za grę i utrzymanie się w tej samej klasie rozgrywek ligowych.
 3. W dyscyplinach indywidualnych i w grach zespołowych mogą być przyznane zawodnikom wyróżnienia za szczególne osiągnięcia sportowe, które uzyskane zostały w prestiżowych międzynarodowych i krajowych zawodach sportowych innych niż podane w pkt. 1 i 2.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień mogą składać zawodnicy, trenerzy, inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej i kluby zrzeszające zawodników od 1 do 31 stycznia roku następującego po roku w którym został uzyskany wynik sportowy.

Do wniosku należy dołączyć dokument (oryginał) potwierdzający osiągnięty wynik sportowy wydany przez właściwy polski związek sportowy.

Wniosek należy wypełnić czytelnie, wypełniając wszystkie rubryki – w tym oświadczenie.

Kto może załatwić sprawę?

Zawodnik, trener, inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej lub w imieniu klubu sportowego – osoba lub osoby uprawnione do jego reprezentowania.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Termin składania wniosków: od 1 do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym został uzyskany wynik sportowy.

Termin rozstrzygnięcia i przyznania nagród i wyróżnień: do końca I półrocza.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Nagroda lub wyróżnienie dla zawodnika:

 1. Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
 2. Dokument (oryginał) potwierdzający osiągnięty wynik sportowy wydany przez właściwy polski związek sportowy.

Nagroda lub wyróżnienie dla trenera lub innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej:

 1. Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej
 2. Dokument (oryginał) potwierdzający osiągnięty wynik sportowy wydany przez właściwy polski związek sportowy.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy uzyskać dokument (oryginał) potwierdzający osiągnięty wynik sportowy wydany przez właściwy polski związek sportowy.

Krok 2
Wypełnić odpowiednio:
Formularz wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
lub
Formularz wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej (druki można pobrać wyżej -> w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").

Krok 3
Komplet dokumentów złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, sekretariacie Wydziału Kultury i Sportu lub wysłać pocztą na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w oryginale.

Krok 4
Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przekazywana jest wnioskodawcy w formie pisemnej. Wykaz osób, które otrzymały nagrody i wyróżnienia publikowany jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym Gliwice”.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Kultury i Sportu, II piętro, pokój 253 lub telefonicznie pod numerem 32-239-12-11, e-mail: ksp@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać  pocztą – należy pamiętać o czytelnym podpisaniu wniosku i oświadczenia w nim zawartego oraz dołączeniu wymaganych załączników.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 31 ust. 1 i 3 oraz art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 z późn.zm.
 2. Uchwała Nr XXXIX/1160/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Kultury i Sportu

Numer karty

KSP.7/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćGrzegorz Krysiński
Data wytworzenia informacji2020-07-24 09:13:45
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 09:13:45
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja linkuAnna Imbiorska20-12-2023 15:27:08
2aktualizacja formularzaAlicja Białorucka16-08-2023 12:18:53
3Zmiana opisu dokumentuAnna Imbiorska08-02-2021 09:34:58
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 09:13:45