Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Kultura i Sport


Miejskie Instytucje Kultury

Rejestr Instytucji Kultury Miasta Gliwice   


 

Nagrody w dziedzinie Kultury

Doroczne nagrody Prezydenta Miasta Gliwice przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Przyznawane mogą być za całokształt działalności artystycznej lub osiągnięcia w roku poprzednim zarówno osobom fizycznym zamieszkałym na terenie miasta Gliwice lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie miasta Gliwice.
Do nagród zgłaszani mogą być zarówno artyści uznani, jak i młodzi twórcy, którzy w dniu składania wniosku nie mieli ukończonych 30 lat.
Kandydatów do nagród mogą zgłaszać: instytucje kultury, szkoły o profilu artystycznym, uczelnie, związki twórcze, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty działające w sferze kultury, indywidualni twórcy, radni Rady Miasta Gliwice.
Wniosek powinien zawierać: dane osobowe kandydata do nagrody lub nazwę podmiotu, informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni), uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć, z uwzględnieniem aspektu promocyjnego.
Ogłoszenie o konkursie wraz z terminem i sposobem zgłaszania kandydatur oraz informacje o przyznanych nagrodach publikowane są corocznie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta.


Nagrody i wyróżnienia sportowe

Nagrody i wyróżnienia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień składać mogą sami zainteresowani oraz kluby sportowe w terminie od 1 do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym został uzyskany wynik sportowy. Informujemy, że wnioski, do których nie będą dołączone oryginały dokumentów wydanych przez odpowiednie polskie związki sportowe, potwierdzających uzyskanie wyników sportowych stanowiących podstawę do przyznania nagrody lub wyróżnienia, nie będą rozpatrywane.

Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach sportowych


Rada Sportu Miasta Gliwice

Rada Sportu jest organem opiniodawczym Samorządu Miasta Gliwice w zakresie kultury fizycznej składającym się z 13 przedstawicieli podmiotów i instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej w Gliwicach, w tym:

 • 4 przedstawicieli organizacji lub instytucji realizujących zadania w dyscyplinach sklasyfikowanych w Uchwale nr XXII/447/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. jako dyscypliny priorytetowe w grupie I,
 • 4 przedstawicieli organizacji lub instytucji realizujących zadania w dyscyplinach sklasyfikowanych w Uchwale nr XXII/447/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. jako dyscypliny priorytetowe w grupie II,
 • 1 przedstawiciel organizacji lub instytucji realizującej zadania w dyscyplinach niepriorytetowych,
 • 1 przedstawiciel organizacji lub instytucji realizującej zadania w zakresie sportu szkolnego,
 • 1 przedstawiciel sportu akademickiego w Gliwicach,
 • 1 przedstawiciel Rady Miasta Gliwice,
 • 1 przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice.

Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:

 •  strategii rozwoju Miasta Gliwice w zakresie kultury fizycznej,
 •  projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
 •  projektu uchwał Rady Miasta Gliwice dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 •  programów rozwoju bazy sportowej na terenie Gliwic,
 •  spraw dotyczących przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych,
 •  spraw dotyczących przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami działalności sportowej

Kadencja Rady Sportu trwa 2 lata, jednakże każdorazowo upływa po 3 miesiącach od zakończenia kadencji Rady Miasta Gliwice.

Kontakt z Radą Sportu:

radasportu@um.gliwice.pl

Skład Rady Sportu

Członkowie Rady Sportu Miasta Gliwice kadencja 2023-2025:

Lp. Imię i nazwisko

Reprezentowana organizacja/instytucja

1.

Grzegorz Bednarski

przedstawiciel organizacji realizującej zadania
w dyscyplinie priorytetowej gr. I (piłce nożnej mężczyzn)

2.

Piotr Badocha

Przewodniczący Rady Sportu

przedstawiciel organizacji i instytucji realizującej zadania w zakresie sportu szkolnego

3. Jarosław Zięba

przedstawiciel organizacji realizującej zadania
w dyscyplinie priorytetowej gr. I (koszykówce mężczyzn)

4. Rafał Franz

przedstawiciel organizacji realizującej zadania
w dyscyplinie priorytetowej gr. I (futsalu mężczyzn)

5. Adam Mrowiec

przedstawiciel organizacji realizującej zadania
w dyscyplinie priorytetowej gr. I (piłce ręcznej kobiet)

6. Tomasz Sztąpka

przedstawiciel organizacji realizującej zadania
w dyscyplinie priorytetowej gr. II (boksie)

7.  Stanisław Kubit

przedstawiciel organizacji realizującej zadania
w dyscyplinie priorytetowej gr. II (modelarstwie lotniczym)

8. Marlena Chlost

przedstawiciel organizacji realizującej zadania
w dyscyplinie priorytetowej gr. II (szachy)

9. Dariusz Steuer

przedstawiciel organizacji realizującej zadania
w dyscyplinie priorytetowej gr. II (tenis stołowy)

10. Krzysztof Wania

przedstawiciel organizacji realizującej zadania
w dyscyplinach niepriorytetowych (sport niesłyszących)

11. Krzysztof Czapla

przedstawiciel sportu akademickiego w Gliwicach

12.

Marcin Kiełpiński

Zastępca Przewodniczącego Rady Sportu

przedstawiciel Rady Miasta Gliwice

13. Grzegorz Krysiński

przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice

Informacja o posiedzeniach kadencji 2021-2023:

Informacja o posiedzeniach kadencji 2023-2025:

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Zaborowska-Nawrath
Data wytworzenia informacji2020-05-22 06:30:56
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-22 06:30:56
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1edycja treściPaweł Trzciński29-04-2024 15:39:26
2poprawiono linkPaweł Trzciński29-04-2024 15:33:28
3dodano opisPaweł Trzciński29-04-2024 15:21:42
4edycja treściPaweł Trzciński29-04-2024 14:25:28
5edycja linkówPaweł Trzciński29-04-2024 08:26:42
6edycja treściPaweł Trzciński29-04-2024 08:25:09
7edycja stronyPaweł Trzciński29-04-2024 08:23:14
8Zmiany w dokumenciePaweł Trzciński29-04-2024 08:23:14
9Zmiany w dokumencieDorota Poczęta-Budzioch07-10-2020 10:06:12
10Zmiany w dokumenciePaweł Trzciński15-09-2020 08:29:27
11Zmiany w dokumenciePaweł Trzciński15-09-2020 08:29:16
12Zmiany w dokumenciePaweł Trzciński07-09-2020 11:34:52
13Zmiany w dokumencieTomasz Bartel23-06-2020 10:32:32
14Utworzenie dokumentuTomasz Bartel22-05-2020 06:30:56