Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Konsultacje społeczne / Konsultacje społeczne - trwające
Konsultacje społeczne - trwające

Konsultacje dot. Gminnego Programu Rewitalizacji (warsztaty dla mieszkańców podobszarów rewitalizacji)

KONSULTACJE SPOŁECZNE
dot. Gminnego Programu Rewitalizacji

25 stycznia Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. W kolejnym etapie prac zaplanowano zorganizowanie warsztatów dla mieszkańców siedmiu wyznaczonych podobszarów rewitalizacji: dzielnicy Baildona, Łabęd, Sikornika, Sośnicy, Szobiszowic, Śródmieścia i Zatorza. Tematem spotkań będzie dyskusja o najważniejszych problemach podobszarów oraz pomysłach jak je rozwiązać.

Warsztaty rewitalizacyjne odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

  • 15 lutego – Zatorze (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29, sala 214),
  • 20 lutego – Sikornik (Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23),
  • 21 lutego – Łabędy (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14),
  • 26 lutego – Śródmieście (Centrum 3.0, ul. Studzienna 6, sala „Galeria”),
  • 27 lutego – Sośnica (Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka, ul. Przedwiośnie 1),
  • 5 marca – Szobiszowice (Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Jana Śliwki 8, sala nr 18),
  • 6 marca – Baildona (Centrum 3.0, ul. Jagiellońska 22, sala „Szara”).

Udział w warsztatach można zgłosić:

  • za pośrednictwem e-maila: brm@um.gliwice.pl,
  • telefonicznie pod nr tel. 32/338-65-50 ,
  • osobiście w Biurze Rozwoju Miasta UM w Gliwicach, ul. Jasna 31a, pok. 202.

Liczba miejsc ograniczona.

ZAŁĄCZNIK – Pakat