Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Komisje Rady Miasta oraz terminy ich posiedzeń (kadencja 2024-2029)

Komisje Rady Miasta oraz terminy ich posiedzeń (kadencja 2024-2029)


Paragraf  Podstawa prawna

Komisje Rady Miasta Gliwice (zadania komisji Rady Miasta reguluje Statut Miasta)

Komisja Rewizyjna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Dialogu Społecznego

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Gospodarki Komunalnej

Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej


Kontakt do wszystkich komisji Rady Miasta Gliwice:

Biuro Rady Miasta
Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
e-mail: br@um.gliwice.pl

Terminy posiedzeń: 

Lp. Komisja / sesja Rady Miasta termin  godzina   tematyka sala
1. Komisja Rewizyjna 27.06.2024 14.30

- sprawy bieżące

Ratusz
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 24.06.2024 r. 16.00 - Skarga na sposób załatwienia sprawy związanej z oznakowaniem  na ul. Planetarnej w Gliwicach
- Petycja w sprawie budowy drogi dojazdowej dla Osiedla Leśna Ostropa
- Skarga na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dot. likwidacji miejsc parkingowych na Osiedlu Kopernika
- sprawy bieżące
146
3. Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 24.06.2024 r.
16.00
 
- druki sesyjne
- sprawy bieżące
139
4. Komisja Budżetu i Finansów 26.06.2024 r. 16.30 - druki sesyjne
- plan pracy Komisji
- sprawy bieżące
139
5. Komisja Dialogu Społecznego

UWAGA!
ZMIANA TERMINU!
05.06.2024 r.
26.06.2024 r.

17.30

- druki sesyjne
- plan pracy Komisji
- sprawy bieżące

139

6. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 25.06.2024 r. 16.00 - druki sesyjne
- sprawy bieżące
139
7. Komisja Gospodarki Komunalnej 26.06.2024 r. 15.00 - druki sesyjne
- sprawy bieżące
142
8. Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji 25.06.2024 r.

UWAGA

zmiana

godziny!

17:00

15.30

- druki sesyjne
- plan pracy Komisji
- sprawy bieżące

146
9. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej 16.07.2024 r. 16.00 - Domy Dziecka w Gliwicach 139
10. Sesja Rady Miasta 27.06.2024 15.00 - link do projektów uchwał
- Skan porządku obrad
Ratusz


Paragraf
 Dostępność do posiedzeń

Zgodnie z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBarbara Chodaczek-Sagan
Data wytworzenia informacji2024-05-16 16:40:46
Informację wprowadził do BIPNatalia Czernik
Data udostępnienia informacji w BIP2024-05-16 16:40:46
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1zmiana godzinyAnna Ciekańska21-06-2024 11:54:13
2zmiana godziny posiedzeniaAnna Ciekańska21-06-2024 11:53:28
3zmiana godziny komisjiAnna Ciekańska21-06-2024 10:08:07
4Dodano termin sesji oraz skan porządku obrad i linkMarta Stradomska20-06-2024 17:46:55
5usupełnienie treści w KRMiIAnna Ciekańska20-06-2024 10:21:17
6termin posiedzenia Komizji Zdrowia i Polityki SpołecznejEwa Anioł19-06-2024 08:35:44
7aktualizacja terminuAnna Wojtowicz17-06-2024 12:03:37
8Dodano terminy posiedzeń KomisjiMarta Stradomska13-06-2024 10:13:07
9Aktualizacja terminu posiedzenia KomisjiKatarzyna Golonka12-06-2024 09:54:30
10zmiana godziny posiedzeniaEwa Anioł07-06-2024 13:51:30
11dopisanie ustalonego terminu komisji RMiIAnna Ciekańska05-06-2024 13:13:36
12aktualizacjaAnna Wojtowicz05-06-2024 08:44:10
13Dodano terminy posiedzeń KomisjiMarta Stradomska04-06-2024 12:50:25
14Aktualizacja terminu posiedzenia KomisjiKatarzyna Golonka04-06-2024 08:34:13
15posiedzenie Komisji 12.06.2024Anna Wojtowicz28-05-2024 16:05:49
16Aktualizacja terminu posiedzenia KomisjiKatarzyna Golonka27-05-2024 10:41:28
17Zmiana statusu dokumentuNatalia Czernik16-05-2024 16:43:59
18Zmiany w dokumencieNatalia Czernik16-05-2024 16:43:59
19Utworzenie dokumentuNatalia Czernik16-05-2024 16:40:46